Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Särskilt stöd

Många elever som går på grundskolan eller särskolan behöver, någon gång under sin skoltid eller mera kontinuerligt, extra hjälp och stöd. Det kan röra sig om hjälp med att klara skoluppgifterna och målen, eller stöd av annat slag.

I Nyhems rektorsområde finns för eleverna kurator, skolsköterska och studievägledare. Eftersom vi har två skolformer med både grundskola och särskola har vi två personer i var och en av dessa funktioner, vilket vi upplever som mycket värdefullt.

Klassens mentorer har det grundläggande ansvaret för det elevstödjande arbetet i sin klass.. Lärarlaget har vid behov kontakt med skolans specialpedagog och speciallärare för att tillsammans med dem organisera stödet och dess omfattning.

När en elev riskerar att inte nå målen i något ämne anmäler pedagogen detta till elevhälsoteamet (EHT). Ansvarig specialpedagog/-lärare bedömer om en pedagogisk utredning ska göras. Om en utredning visar att åtgärdsprogram ska skrivas, görs detta av specialpedagog/-lärare i samråd med elev/vårdnadshavare.

Visa större bild

Foto Göran Söderlund

 

Elevhälsoteamen, för de båda skolformerna, består av rektor, kurator, skolsköterska, studievägledare, specialpedagog och speciallärare.
Rektorn har det övergripande ansvaret för det elevstödjande arbetet på skolan.

När beslut ska tas som förändrar elevens skolgång, kallas vårdnadshavare och elev till en elevkonferens. Den leds av rektor men även mentor och personal ur elevhälsoteamet deltar.

Extra stöd ges huvudsakligen i kärnämnena svenska, engelska och matematik. Skolan erbjuder också läxhjälp och lovskola på sport- och påsklov. Det övergripande målet med dessa insatser är att varje elev ska uppnå lägst godkänd nivå.

På Studion finns det möjlighet till individuella lösningar med enskilda planeringar för eleven och tätare vuxenstöd.

Likt kommunens övriga grundskolor har Nyhems rektorsområde ett nära samarbete med den centrala elevhälsans psykologer och pedagoger. Vi samarbetar också i allt högre grad med det nyinrättade datorteket.

Sidan granskad den 5 mars 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan få kostnadsfri och oberoende rådgivning av en energi- och klimatrådgivare?