Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kunskapsstaden Ängelholm - En viktig del i kraftsamlingen

Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB har tillsammans med ett brett sammansatt partnerskap startat ett visionsarbete för utvecklingen i Ängelholm med sikte på år 2020. Visionsarbetet har getts namnet Kraftsamling Ängelholm och uttrycker att Ängelholm ska profileras som en ungdomsstad, idrottsstad, hälsostad, och kunskapsstad.

Visa större bild
 

Kommunens verksamheter inom ramen för utbildning och barnomsorg utgör en  av huvudaktörna i arbetet att utveckla Ängelholm till en Kunskapsstad. Med verksamheternas chefer i spetsen har därför kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, och elevhälsa samlats för att tillsammans definiera några av de främst bidragande faktorerna för att Ängelholm ska utvecklas till en kunskapsstad 2020.

Resultatet av arbetet sammanfattas av mottot "Vi vågar" och dess tre perspektiv. Mottot "Vi vågar" och dess innehåll beskriver det förhållningssätt som genomsyrar verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete:

Kunskapsstaden Ängelholm – Vi vågar!

I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi vågar stå för en kunskapssyn där vi ger varje barn och elev förutsättningar att utveckla sina kunskaper och förmågor. Vi vågar utmana och ta tillvara alla barns och elevers nyfikenhet, delaktighet och lust att lära. Vi vågar prioritera en tolerant och hälsofrämjande lärmiljö . En sådan lärmiljö utgör grunden för en hög måluppfyllelse.

Så skapar vi de bästa förutsättningarna för våra barns och elevers framtid.

Ett perspektiv för att se helheten

Vi möter barn, elever och vuxna i en verksamhet som spänner från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. Vi arbetar utifrån ett koncernperspektiv där vi skapar en gemensam helhetsbild och förståelse för varandras uppdrag genom samverkan. Vi gör detta för att alla barn och elever förtjänar ett framåtsyftande lärande i ständig utveckling.

Vi vågar utmana och stötta varandra för barnens och elevernas bästa!

Kunskapssyn och lärandeperspektiv

Vår kunskapssyn bygger på att alla barn och elever får möjligheter att utvecklas och lära utifrån egna förutsättningar. Detta är viktigt och möjligt. För oss är det grunden för en likvärdig undervisning. Vi rustar alla barn och elever för framtiden. I förskolan och skolan erbjuder vi därför verktyg för ett livslångt och hållbart lärande. Rätt verktyg skapar tillsammans med personalens kompetens ett lärande präglat av elevinflytande, kreativitet, och meningsfullhet. Ett lärande för fullständig måluppfyllelse.

Vi vågar ta vara på barns och elevers inneboende nyfikenhet, drivkraft, och motivation.

Internationalisering och mångfaldsperspektiv

Kunskaper och lärande utvecklas i grunden genom att människor samspelar och kommunicerar med varandra. Genom att vi samspelar med varandra ökar vi förståelsen för andra människor såväl i vår närmiljö som i vår omvärld. Vi arbetar aktivt för att öka kunskapen och förståelsen för samhällets globalisering och alla människors lika värde. Vi skapar förutsättningar för alla barn och elever att bli goda världsmedborgare.

Vi vågar se potentialen i ett tolerant samhälle!

Sidan granskad den 21 oktober 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan få flyga ett drakenplan i simulator på Flygmuseet?