Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Inspektion

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Förskolorna och skolorna i Ängelholms kommun inspekterades av Skolinspektionen senast 2014. Resultatet av tillsynen visar att skolan i Ängelholm har goda resultat, bra systematik i kvalitetsarbetet, kompetent personal och trygga elever som är medvetna och reflekterande. Skolinpektionens beslut finns att ta del av i högerkolumnen.

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att Skolinspektionen kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten.

Skollag, skolformsförordningar, läroplaner, kursplaner och övriga föreskrifter är bindande för verksamheten. De kan därmed ligga till grund för tillsyn. En tillsyn ska leda till beslut som kan medföra krav på huvudmän och skolor att rätta fel och åtgärda brister.

För fristående skolor kan tillsynen även leda till beslut att dra in tillstånd eller rätt till bidrag. Skolinspektionens tillsyn är antingen regelbunden eller sker efter anmälan.

Regelbunden tillsyn genomförs löpande för samtliga skol- och verksamhetsformer. Både kommunala och fristående skolor omfattas av tillsynen. En följd av den regelbundna tillsynen kan vara konkreta krav eller förslag på åtgärder som ska eller bör vidtas med anledning av resultatet.

Samtidigt som den regelbundna tillsynen ger underlag för kvalitetsutveckling är kommunens och den enskilda verksamhetens eget arbete med att följa upp och utvärdera samt utveckla den egna verksamheten av central betydelse. Kommunens och skolornas kvalitetsarbete är därför ett viktigt bedömningsområde för den regelbundna tillsynen.

Den regelbundna tillsynen inriktas mot:

  • varje kommuns ansvarstagande för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,

  • varje skolhuvudman och dess skolor, samt

  • varje kommuns ansvarstagande för vuxenutbildningen.

Sidan granskad den 2 maj 2014.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholms kommun erbjuder utbildning i ”ansvarsfull försäljning” till tobak och folköls-försäljare?