Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA)

Verktygslåda
NTA ger förskolan och grundskolan ett koncept för skolutveckling som främst är inriktad mot biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen. NTA ägs av de cirka 150 medlemmarna, varav drygt 120 är kommuner.  

NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik:

  • ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund        
  • tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar
  • kontinuerlig kompetensutveckling av lärare           
  • fortlöpande utvärdering av elevernas lärande
  • samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet

Grundfilosofin inom NTA är arbetssätten som sätter barnen/eleverna och deras frågor i centrum. Det finns drygt 20 olika teman från förskolan upp till årskurs nio. 

Förskoleteman bygger på spontanpedagogik genom att barnen i lek och experiment får möjlighet att upptäcka olika fenomen.

NTA-teman för grundskolan har en strukturerad arbetsgång där begreppen byggs upp och befäst och eleverna tränas i naturvetenskapliga arbetssätt där eleverna får använda sina kunskaper i verkliga sammanhang. Allt är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på ungefär 8–10 veckor.

Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande. NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och dokumenterar sitt arbete och sina resultat.

Sidan granskad den 26 november 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att kommunen har planmonopol?