Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Skolskjuts, busskort, resetillägg

Gymnasieelevers rätt till reseersättning regleras i särskild lag om skyldighet för kommunerna att svara för vissa elevresor.

I kommunen finns regler för reseersättning för elever inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och Komvux. Reseersättning regleras utifrån Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991:1110 (med tillhörande förordning SFS 1991:1120), samt för elever i särskola även utifrån Skollagen 6 kap, 6 §.

  • Gymnasieelever inom Starby-Spannarp-Mardalsområdet tillåts åka på den av kommunen upphandlade skolskjutsen för grundskolan
  • Gymnasieelever som har rätt till reseersättning tilldelas busskort som gäller för resor med Skånetrafiken.

Ansökningsblankett

Ansökan om busskort/resetillägg/inackorderingsbidrag

Sidan granskad den 20 oktober 2017.

Kontakt

Frågor om skolskjuts inom gymnasieskolan
Kundtjänst 0431-87000

Allmän information