Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Utbildning och förskola

Kommunens förskole-, grundskole-, och särskoleverksamhet består av tio rektorsområden med 5 500 elever. Gymnasieskolanhar cirka 1300 elever och omfattar 13 nationella och specialutformade program samt gymnasiesärskola. Vi är omkring 1300 medarbetare i en målstyrd organisation i stark utveckling.

Aktuella utvecklingsprojekt


DIL - Doktorander i lärande

DIL är ett av flera exempel på hur Ängelholms kommun tillsammans med kommuner i Familjen Helsingborg samverkar med universitet och högskola. Inom ramen för satsningen möter forskarstuderande från olika institutioner barn och elever i kommunens verksamheter. Under besöken sprids inspiration och kunskaper om spännande och högaktuella forskningsområden. Allt för att öka barns och elevers nyfikenhet och lust att lära.

Innoviserna

Teknik och entreprenörskapsprojektet Innoviserna erbjuder elever i årskurs 6 och 7 att prova egna idéer och lösa problem. En viktig del handlar om att eleverna ges möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Projektet bidrar till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Mentor

Är du intresserad av att vara stöd för en ungdom och samtidigt göra en betydande personlig resa? Då har möjlighet att bli mentor för en ungdom i tonåren under ett läsår. Att vara mentor i programmet innebär att du vägleder en ungdom som upplever att den behöver extra vuxenstöd. Du som mentor är en vettig och vanlig vuxen från 20 år och uppåt.

En dator per elev i Ängelholm

Skolorna i Ängelholm har kontinuerligt och systematiskt utvecklat lärandet i förskolan och skolan med stöd av IKT. Sedan höstterminen 2014 har alla elever i Ängelholms kommunala skolor från åk 1 till gymnasiet tillgång till en dator som arbetsverktyg.

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)

NTA ger förskolan och grundskolan ett koncept för skolutveckling som främst är inriktad mot biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.

Modellskola

Från och med våren 2012 deltar Strövelstorps skola i ett projekt som kallas Modellskola. Visionen för Modellskolan är att vetenskapligt grundad skolverksamhet leder fram till full måluppfyllelse.

Aktivitet Förebygger

AF är ett samarbete mellan skola och föreningar där det förebyggande arbetet sätts i fokus. Höstterminen 2009 startade alla årskurs 6 på Rebbelberga skola med föreningsverksamhet på skoltid.

Skapande skola

Målet med Skapande skola är att elever i skolan ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Genom satsgningen har kommunens skolor givits möjligheten att samarbeta med professionella konstnärer, danspedagoger, och filmregissörer kring olika former av skapande.

Stöd till barn och unga - hit vänder du dig!

Du som är barn eller ung har rätt att växa upp under goda och trygga förhållanden. För att underlätta för dig har Ängelholms kommun samlat information om var du vänder dig för att få hjälp och stöd i olika situationer. 

Läs mer här 

Sidan uppdaterad den 9 januari 2017.

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att hela Rönneås längd är ca 85 km?