Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ansök om evenemangsstöd

Ängelholms kommun strävar efter att vara en attraktiv kommun för invånare och besökare året runt. Därför avsätter kommunen årligen medel till evenemang som genomförs i kommunen. Stödet kan utgöra merparten eller en del av evenemangets budget. Utöver de evenemang som ansöker om stöd kommer medel också att fördelas till de evenemang som kommunen är huvudarrangör för. Kommersiella verksamheter/företag kan inte söka evenemangsstöd då detta strider mot principer i kommunallagen. Kommersiella verksamheter kan dock ansöka om samverkan via marknadsföringsavtal. Det görs via samma formulär som evenemangsstöd. Kriterierna är då att det är evenemang som kommunen anser vara betydelsefulla för kommunens utbud gällande kultur, fritid och idrott.

Sista ansökningsdatum för bidrag avseende nästkommande år är
den 31 oktober innevarande år.

Kriterier för att kunna omfattas av evenemangsstöd:

  • Evenemanget ska på ett positivt sätt marknadsföra Ängelholm.
  • Evenemanget ska rikta sig till allmänheten, det vill säga det ska vara ett evenemang som är öppet för alla som är intresserade.
  • Evenemanget ska ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget kan bedömas som stort inom sin genre och av strategisk vikt för Ängelholm.
  • Evenemanget får gärna locka besökare till Ängelholm, bidra till att stimulera handeln i
  • Ängelholm och/eller öka kulturutbudet i kommunen.

Vid bedömningen av ansökningarna kommer ovanstående att bedömmas och prioriteras. Beslut om tilldelning av medel kommer att fattas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag tas fram av Arrangemangs- och marknadsföringsgruppen. Beviljade stöds storlek beror på flera orsaker där betydelsen av evenemanget endast utgör en del. Övriga faktorer är hur stor den totala evenemangsbudgeten är och vilka andra evenemang som planeras det året. Bidragen delas ut under förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut.

Sista ansökningsdatum för ansökningar som avser 2018 är den 31 oktober 2017.

Ansökan evenemang 2018

  
  
 
Riktar sig evenemanget till allmänheten, det vill säga är det öppet för alla som är intresserade? *
 
Kontrollord: 5D2V
   

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2017.

Arrangemangs- och marknadsföringsgruppen består av:

Lilian Eriksson, kommundirektör

Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringslivs AB

Karin Wettermark Johnsson, kommunikationschef

Maria Birgander, chef kultur och stad

Susann Toft, avdelningschef 

Karin Tingstedt, projektledare 500-årsjubileet 


Evenemangsstöd bör inte förväxlas med kommunens föreningsbidrag som söks separat. Detsamma gäller jubileumsbidrag som tidigare kunnat sökas och nu är beslutade. 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du som företagare kan få kostnadsfritt besök av en energi- och klimatrådgivare?