Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Vinterväghållning

Snöskottning, sandning och saltspridning

Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.  

Snöröjning längs Västersjögatan i Ängelholm

Kommunen snöröjer, här längs Västersjögatan i Ängelholm

Foto: Lars Johansson

Vem har ansvar att ploga?

Kommunens ansvar

Ängelholms kommun har ansvar för offentliga platser som kommunala gator, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare inom områden där kommunen är väghållare (Ängelholm, Skälderviken, Vejbystrand, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Björkhagen/Skepparkroken, Vejbystrand och Magnarp) ska snöröja och halkbekämpa gångbanan utanför sin fastighet.

Det gäller även annan yta för gångtrafiken om det saknas gångbana, det säger kommunens regler om gångbanerenhållning. Underlätta för de gående genom att göra hål i snövallen vid korsningar, så att de gående kan korsa gatan.

Fastighetsägare har även en skyldighet att skotta och halkbekämpa fram till sina sopkärl för att sophämtarna ska komma fram. Läs mer om detta på NSR:s webbplats.

Trafikverket

Trafikverket sköter snöröjning och halkbekämpning på vägar och gångbanor på det allmänna vägnätet.

Vägföreningar/vägsamfälligheter

Vägföreningar och vägsamfälligheter ansvarar för vinterväghållningen på de enskilda vägarna.

Så plogar kommunen

Först plogas vägar med busstrafik och gång- och cykelvägar. Sedan gator med mycket trafik och parkeringsplatser. Bostadsgator får vänta till sist. Målet är att större gator och gång- och cykelvägar ska vara klara före morgonens trafik startar.

Här är några av ängelholmarnas vanligaste frågor om snöröjning. Kanske hittar du svaret på din fråga här.

När kommer plogbilen?

Plogbilen kommer. Exakt när är svårare att svara på. Ängelholm är uppdelat i flera snöröjningsdistrikt och alla gator plogas efter en förutbestämd prioritetsordning.

Vid 3-5 cm snödjup börjar vi snöröja på gång- och cykelbanor och högprioriterade gator så som bussgator och huvudgator. Vid 8-10 cm snödjup börja vi snöröja på övriga gator och parkeringsplatser. Snöröjningen ska vara klar 12 timmar efter att snön slutat falla.

Kommunen har, förutom egna plogbilar, ett antal entreprenörer som plogar gatorna i kommunen. Eftersom vi har så många olika entreprenörer ser plogningen inte exakt likadan ut överallt.

Måste plogbilen lägga upp stora vallar vid tomtinfarterna?

Ja, tyvärr. För plogbilen finns inget annat alternativ när vägen ska plogas. Plogbilen försöker att dela upp snön lika på båda sidor av gatan. Det är inte bra att ploga upp stora snöhögar framför elskåp, brandposter, eller annat. Att röja undan snön vid din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har skapats av plogbilen.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogning?

Snöplogarna har fjädrande skär för att gator som maskiner inte ska bli skadade. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar oavbrutet under ett snöfall, utan väntar till ett visst snödjup innan vi börjar snöröja. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

Vem ska skotta gångbanan?

Det är fastighetsägarens skyldighet att skotta och halkbekämpa gångbanan 1,5 meter utanför tomtgränsen. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute på gatan. Ansvaret står i kommunens författningssamling om "regler om gångbanerenhållning".

Om det är mycket stora snömängder kan vi behöva använda gångbanorna utmed lågtrafikerade gator att lägga snön på. I så fall behöver inte du som fastighetsägare skotta gångbanan. Snövallar som kan skapas vid fastighetsinfarter ansvarar fastighetsägaren för att ta bort.

Varför är gruset som läggs på gång- och cykelvägar så grovt och vasst?

Vi använder ett krossat grus med stenstorlek 2-5 mm för att få så bra friktion mot underlaget som möjligt, så att ingen ska halka.

Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat mycket?

För att göra det lättare för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat. Du kan också parkera på din egen mark.

Vilka gator saltas?

Vi saltar främst på huvudleder och bussgator. Gång- och cykelbanor halkbekämpas med krossat bergflis. Övriga gator halkbekämpas medsaltinblandad grus.

När ska jag göra en felanmälan?

Synpunkter på snöröjningen, exempelvis om en gata har missats av plogbilen, tar vi emot via felanmälan.

Sidan uppdaterad den 19 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att man kan paddla kanot mitt i centrala Ängelholm?