Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Frågor och svar

Ensamkommande barn

Vad gör Ängelholms kommun för ensamkommande flyktingbarn?

Ängelholms kommun har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Kommunen ska tillhandahålla 28 platser för ensamkommande flyktingbarn, varav 20 platser alltid ska vara avsedda för asylsökande.

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn?

Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem. Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som bevakar barnens rättigheter och ansvarar för barnets ekonomi. Den gode mannen har kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet till dess denne är myndig vid 18 år.

Har Ängelholm ett avtal med Trelleborg om ensamkommande flyktingbarn?

Kommunstyrelsen tog den 28 oktober 2015 beslutet att ge stöd och avlastning till Trelleborgs kommun genom att erbjuda tillfälligt boende, så kallat ankomstboende, för ensamkommande barn i kommunen.

Den 9 november tog vi emot 22 barn på Tåssjö lägerskola. 

Den 23 november skickades en uppsägning av avtalet från Trelleborgs kommun som bekräftades av kommunstyrelsen i Ängelholm den 25 november. Anledningen till uppsägningen av avtalet är att det slutat komma ensamkommande barn och unga till Trelleborg efter polisens införande av gränskontroller

Avtalet mellan Trelleborg och Ängelholm gällde till och med den 7 december 2015. 

Hur många ensamkommande barn har Ängelholm tagit emot det senaste året (2015)?

Ängelholms kommun tog emot 122 ensamkommande barn 2015.

Vad är en ankomstkommun?

Det är den kommunen som ett asylsökande ensamkommande barn ankommer till. Det är i den kommunen barnet tar kontakt med en myndighet, oftast Migrationsverket, men även andra som exempelvis polis eller socialtjänst.

I Skåne är det Malmö stad och Trelleborgs kommun som är ankomstkommuner, på grund av den geografiska placeringen. Det är Migrationsverket som beslutar vilka kommuner som är ankomstkommuner.

Är Ängelholm en ankomstkommun?

Nej, Ängelholm är inte en ankomstkommun.

 

Vuxna flyktingar

Vad gör Ängelholms kommun för vuxna flyktingar, både enskilda och familjer?

Kommunen ska enligt ny lagstiftning från 1 mars 2016, Bosättningslagen, ta emot 98 individer på anvisningar.

I kommunen finns två asylboenden i Migrationsverkets regi, där asylsökande familjer och enskilda vuxna bor i väntan på uppehållstillstånd.

Hur många vuxna flyktingar har blivit anvisade eller själva flyttat till Ängelholms kommun det senaste året?

Under 2015 tog kommunen emot ca 70 individer enligt då gällande överenskommelse, både på anvisning och självbosatta.

Överenskommelsen har upphört att gälla i och med att ny lagstiftning trädde i kraft 1 mars 2016. Under 2016, fram t.o.m. 1 juni, har 30 anvisats kommunen och ytterligare 68 är att vänta. Totalt 98 individer ska alltså tas emot på anvisning under året.

Vem står för kostnaderna?

Samtliga kostnader för flyktingmottagningen betalas av staten, genom Migrationsverket. Migrationsverket står alltså för kostnaderna.

 

Olika boendeformer

Vad är ett ankomstboende?

Det första boende den asylsökande kommer till är ett ankomstboende. Där ska de stanna en kort tid, vanligen en till sju dagar, tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket.

Vad är ett asylboende?

När den asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar hen vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Den asylsökande blir hänvisad till det asylboende där det för tillfället finns plats. Det kan vara i en annan kommun än där den asylsökande registrerat sin ansökan om asyl eller där ankomstboendet ligger.

Vad är ett HVB-boende?

HVB står för Hem för vård eller boende, och är en verksamhet som är inriktad på omvårdnad och stöd. Ett HVB-boende kan till exempel rikta sig till ensamkommande barn som söker asyl eller som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det kan också rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänsten ansvarsområden, exempelvis missbruks- eller beteendeproblematik.

Vad är ett stödboende?

Kommuner kan sedan årsskiftet 2015/2016 placera ensamkommande barn och ungdomar, både asylsökande och med uppehållstillstånd, i den nya boendeformen stödboende. Det är en enklare placeringsform i eget eller delat boende (jämfört med HVB‐hem) och riktar sig i första hand till ungdomar mellan 18 och 20 år. Vid särskilda skäl kan stödboende vara aktuellt även för 16 och 17-åringar efter en bedömning av individens förmåga och förutsättningar.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en familj eller ensamstående som tar emot ett barn eller en ungdom och fungerar som dennes familj under några månader eller under flera år. Det innebär också att hålla kontakt barnets/ungdomens anhöriga.

Är ni intresserade av att bli familjehem?

Hur startar jag ett privat anläggningsboende?

Det är Migrationsverket som hanterar avtal för privata anläggningsboenden. Du som vill starta ett privat anläggningsboende för asylsökande ska därför höra av dig till Migrationsverket.

 

Övriga frågor

Finns det risk för smittspridning?

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en låg risk för spridning av sjukdomar kopplat till de människor som söker skydd i Sverige. De nuvarande flyktingströmmarna utgör en låg risk för utbrott av infektionssjukdomar till befolkningen av Sverige.

Här kan du läsa frågor och svar om asylboendet på Valhall Park.

Sidan uppdaterad den 29 februari 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att världscupen i BMX var i Ängelholm 2015