Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Två omfattande militärövningar i september

05 september 2017

Med syfte att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten i september att genomföra två stora övningar, NOCO 17 och Aurora 17. Övningarna kan komma att märkas i Ängelholm främst genom stora militära transporter på vägar, järnvägar och i luften.

Om NOCO 17

NOCO 17 eller Northern coast är en multurinationell övning som pågår mellan den 8-21 september. Övningen sker till stor del i närheten av Sverige (södra till mellersta Östersjön) och längs Sveriges kust. I Skåne är det främst östra delarna och östra kusten som berörs, men det förekommer även trupp-transporter från Malmö till övningsområdena. Deltar gör cirka 5 000 soldater och sjömän, ett femtiotal fartyg och flertalet fordon från totalt sexton olika nationer.

Om Aurora 17

Aurora är en svensk nationell övning med syfte att bygga ett starkare försvar. Övningen genomförs mellan den 18-28 september. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 personer, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband från andra länder är inbjudna att delta i övningen.

Kommer jag att märka av övningen?

I nordvästra Skåne kan du märka Aurora 17 främst genom transporter av utrustning och förband som kommer att ske med flyg, fartyg, på landsväg och järnväg.

NOCO 17 berör främst östra Skåne, där övning sker till sjöss och i vissa hamnar, men kan också märkas genom genom transporter.

Läs mer om övningarna på Länsstyrelsens hemsida.

Sidan uppdaterad den 5 september 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att Ängelholm redan på 1880-talet började bli känt som brunns- och badort?