Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Nu har vi en ny översiktsplan

11 oktober 2017

Den 28 augusti antog kommunfullmäktige Översiktsplan 2035 och den har nu vunnit laga kraft. Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till år 2035. Här kan du läsa mer om vår nya översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Den ger vägledning om beslut kring hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den redan byggda miljön ska utvecklas. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen.

Kort om översiktsplanen

Översiktsplanens övergripande mål är att Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt. Utgångspunkten i planeringen är att hus­hålla med kommunens mark- och vattenresurser.

Inriktningen är att förtäta samt att skapa blandade funktionella miljöer bestående av boende, service och verksamheter i centralorten och i de större tätorterna. Utanför centralorten ska bebyggelse främst tillkomma i de större tätorterna och vid befintliga strukturer där det finns tillgång till kollektivtrafik och utbyggd infrastruktur.

Användandet av kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar ska underlättas genom att göras mer tillgängligt och attraktivt. Det leder, tillsammans med satsningar på en förnybar energi, till att skapa en mer klimatsmart kommun. Korta avstånd skapar även möjlighet för interaktion mellan människor. Interaktion skapas även genom mötes­platser och grönområden.

Översiktsplanen tar höjd inför framtiden. En långsiktig helhetssyn ska genomsyra planeringen. För att nå det krävs att både mjuka och hårda faktorer samverkar.

Läs och ladda ner hela översiktplanen

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Stadsbiblioteket i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?