Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt om Startpistolen 1, Fridhem

11 oktober 2017

Startpistolen 1 är den första tomten som ska säljas på Fridhem. Den 11 oktober beslutade kommunstyrelsen att godkänna köpekontraktet med motparten FARW Fastigheter AB. I kontraktet står skrivet att de ska ha inlämnat kompletta bygglovshandlingar senast den 1 november i år för bebyggelsen och påbörja bebyggelsen av området senast 1 februari 2018.

Nästa steg är nu att kommunfullmäktige ska fatta beslut i ärendet.

Startpistolen 1 är den första tomten som ska säljas på Fridhem. Tegel Fastigheter AB vann en markanvisningstävling (KS 2016/557) om området och utsågs till exploatör för område Startpistolen 1. För att genomföra exploateringen bildades dotterbolaget, FARW Fastigheter AB.

Bland villkoren i köpekontraktet står bland annat att det ska vara en: väl utnyttjad byggrätt, erbjuda något unikt som avviker från standard samt en arkitektoniskt tilltalande och stadsmässig bebyggelse.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med FARW Fastigheter AB

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar även för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunstyrelsen här

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2017.

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att du kan få kostnadsfri och oberoende rådgivning av en energi- och klimatrådgivare?