Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Första spadtaget för Fridhem är taget

06 december 2017

Den 5 december tog kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) det första spadtaget för det nya bostadsområdet Fridhem i centrala Ängelholm.

Visa större bild

Lars Nyander (S) tog det första spadtaget. I bakgrunden står de fem entreprenörer som ska bygga i etapp 1, tillsammans med kommunens tjänstepersoner.

Foto: Lisa Larsson

 

Fridhem är Ängelholms nya centrala stadsdel som under de närmsta åren succesivt kommer att växa fram vid Ängelholms IP, mellan Kullavägen och Helsingborgsvägen.

Det kommer att bli ett parkliknande bostadsområde med blandad stadsbebyggelse med både hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus och radhus. På sikt kommer området ge upp emot 2000 nya bostäder. Detaljplanen ger området även utrymme för förskoleverksamhet och centrumändamål.

-  Flera planer som vi arbetat med under många år blir nu förverkligade. Det finns många entreprenörer, både lokala byggare och ett flertal aktörer från andra håll som vill satsa i Ängelholm. Det om något är ett tydligt bevis på Ängelholms attraktionskraft. Idag är vi 42 000 invånare. Om några år är vi betydligt fler och det är fantastiskt roligt, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) i sitt inledningstal.

Sedan en månad tillbaka har kommunens entreprenör påbörjat mark- och VA-arbeten i området. Nu startar de första byggnationerna på Fridhem Etapp 1. Det är Tegel Fastigheter som startar och därefter följer Wästbygg, Boet Bostad, Skanska och Murum.

Visa större bild

Cornelia Ljungerud VA-chef, Mikael Fritzon chef för huvuduppdrag Samhälle, Mårten Nilsson Mark- och exploateringschef och Henrik Bertheden projektledare.

Foto: Lisa Larsson

 

Följ projektet på engelholm.se/fridhem

Sidan uppdaterad den 6 december 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att man behöver bygglov för att bygga mur och plank?