Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Jag vill starta bed and breakfast

Innehållsförteckning

Bygglov, anmälan, detaljplan

 • Det behövs bygglov för att få bedriva en restaurang.
 • Ta reda på om det redan finns bygglov för restaurangverksamhet i den lokal som du tänkt bedriva din verksamhet i. Om du själv inte är fastighetsägare är det en bra idé att stämma av med fastighetsägaren om det finns bygglov. Ibland är det fastighetsägaren som söker bygglov för verksamheten och ibland är det den som ska bedriva verksamheten.
 • Det behövs även bygglov för ändrad användning eller inriktning. Har det till exempel tidigare varit butik i lokalerna där det nu ska bli restaurang måste du ansöka om nytt bygglov.
 • Du ska också tänka på att det även finns vissa åtgärder som kräver bygglov, till exempel  färgsättning, skyltar, markiser, nivåskillnader och uteserveringar. Innan du genomför sådana åtgärder måste du alltså ha fått bygglov.
 • Glöm inte att innan du sätter igång måste du ha fått bygglov och startbesked.
Ska du skylta, bygga nytt eller bygga om? Är det en ny typ av verksamhet i lokalen?
Ansök om bygglov
Handläggningstid: ca 10 veckor

 

 • Tänker du starta restaurang i ett område där det tidigare inte funnits någon restaurang måste du ta reda på om det ligger inom detaljplanerat område och om det i sådana fall är möjligt enligt detaljplanen att inom tänkt område bedriva restaurang. Aktuell detaljplan kan Bygglovsenheten hjälpa dig med.
Stämmer din verksamhet inte överens med nuvarande detaljplan?
Kontakta Kundtjänst

 

Gör du väsentliga förändringar i lokalen, t.ex. flyttar avlopp eller river bärande väggar

 

 • Glöm inte att innan du sätter igång måste du ha fått bygglov!
 • Du ska också tänka på att det även finns vissa bygglovspliktiga åtgärder som tex utvändig färgsättning och skyltar, när fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Innan du genomför sådana åtgärder måste du alltså ha fått bygglov och startbesked.
 • Ytterligare information finns att hitta i Boverkets skrift; Information om plan- och bygglagen i din vardag.

Upp till innehållsförteckning

Uteservering

Behöver du nyttja offentlig mark?

 

 

 • Tillstånden är 1-åriga och du måste göra en ny ansökan varje år.
 • Polismyndigheten ger sedan tillstånd till uteserveringen efter remiss till Ängelholms kommun och Räddningsförbundet Skåne Nordväst.
 • Beslutet från Polismyndigheten kommer att innehålla remissvaret från Ängelholms kommun. I det står det hur hög din hyra för uteserveringen blir.

 

Omfattar din uteservering tak, väggar högre plank, inglasad yta etc?
Ansök om bygglov
Handläggningstid: ca 10 veckor

 

 • För att kunna använda en bygglovspliktig uteservering som finns på offentlig mark, måste såväl tillståndet från polisen som bygglovet vara klart.
 • Om du har en uteservering och vill att gästerna ska kunna röka på den så kan du inte göra den inbyggd.
 • Det finns råd och riktlinjer för uteserveringar i Ängelholms kommun och dessa ska följas. Finns att hämta på vår hemsida. De finns även beskrivna i broschyr som finns att få hos Kundtjänst.

Upp till innehållsförteckning

Miljö, livsmedel och hälsoskydd

 • Du måste teckna ett renhållningsabonnemang för din verksamhet med NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB.
 • Normalt sett är det fastighetsägaren som står för detta abonnemang. Om du hyr din serveringslokal av en fastighetsägare är det viktigt att du gör upp med denna om vem som ansvarar för vad. Renhållningsfrågor regleras vanligtvis i hyresavtalet.
Behöver du veta mer om Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA?

 

 • Fettavskiljare ska vara installerad i fastigheter med livsmedelsverksamhet. En fettavskiljare behövs om fetthalten i det vatten som tillförs det allmänna avloppssystemet överstiger 150 mg/liter. Ängelholms kommuns riktlinjer för fettavskiljare och fettavfall i den allmänna vatten och avloppsanläggningen . Om du själv inte är fastighetsägare glöm då inte bort att även i detta sammahang komma överens med din hyresvärd vem som ansvarar för fettavskiljaren.
 • Innan du öppnar din bed and breakfast behöver du ha tänkt igenom råvarans gång genom din verksamhet. Sträva efter att få ett bra flöde som fungerar både då det gäller livsmedelshantering och hygienrutiner, detta för att få en säker slutprodukt att servera din gäst.
Behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedels-
verksamhet?
Se information på Livsmedels-
verkets webbplats

Behöver du göra en verksamhets-
beskrivning?

 

Blanketten Verksamhets-
beskrivning

Handläggningstid: ca 4 veckor

 

 • Verksamhetsbeskrivningen utgör grund för vilken tillsynsavgift som Ängelholms kommun kommer att besluta om. 
 • De flesta verksamheter kommer att få sitt första tillsynsbesök från Ängelholms kommun inom två veckor efter verksamhetsstart. Enklare och mer okomplicerade verksamheter kan få vänta längre på det första besöket. Det gäller att du själv har de kunskaper som krävs för att hantera livsmedel på rätt sätt.

Behöver du veta mer om hantering av livsmedel?

 

Se information på Livsmedels-
verkets webbplats

 

 • Om du har egen brunn för vatten och avlopp så ska du tänka på att det finns kapacitet för att bedriva verksamheten och att du regelbundet måste ta vattenprover. Du kan läsa mer på vår webbplats om ditt dricksvatten från enskild brunn.
 • Du behöver också tänka på att ta hänsyn till att din verksamhet inte stör omgivningen. Finns det till exempel bostadshus i närheten måste till exempel tänka på att inte spela för hög musik etcetera. Vägledningar om buller i samhället finns att läsa om på Naturvårdsverkets webbplats.
 • Bed- and breakfastverksamheter omfattas av Myndighetsnämnden tillsyn. Det är därför viktigt att man meddelar Ängelholms kommun om man startar eller övertar en sådan verksamhet.

Ska du installera kylrum eller luftkonditionering där köldmediet överstiger 10 kg?

Ska du ha försäljning av tobaksprodukter?

Information om tobaksförsäljning

 

Upp till innehållsförteckning

Brandsäkerhet

 • Brandkraven som gäller är redovisade i Boverkets byggregler
 • Brandsäkerheten i din verksamhet måste vara fullgod, vilket bland annat innebär att det måste finnas nödutgångar, brandsläckare, brandvarnare och om din verksamhet finns i två plan behövs automatiskt brandlarm.
 • Om du själv inte är fastighetsägare måste du göra upp en gränsdragningslista med din fastighetsägare avseende vem som ansvarar för vad när det gäller brandsäkerheten.

Du som bedriver verksamheten ansvarar för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete.

 • Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att du och dina anställda ska veta hur ni agerar om det uppstår en brand.
  Likaväl måste brandsäkerheten kontinuerligt ses över och för det ska det finnas checklistor i det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Ovanstående nämnda gränsdragningslista gentemot fastighetsägaren ska också finnas i det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Alla verksamheter ska ha ett sytematiskt brandskyddsarbete, omfattningen och storleken på det kan dock variera beroende på hur stor verksamheten är.

Vanligen kommer du i direkt eller indirekt kontakt med räddningstjänsten på följande sätt:

 • Du ansöker om någon form av offentlig tillställning eller begagnande av offentlig plats hos polismyndigheten.
 • Du ansöker om bygglov hos Bygglovsenheten.
 • Du kan också själv ta kontakt med Räddningsförbundet Skåne Nordväst för att få hjälp med vad du ska tänka på när det gäller brandsäkerheten i din verksamhet.

Upp till innehållsförteckning

Handläggningstid – Utifrån att ansökan/anmälan är komplett

Tillstånd Handläggningstid
Bygglov  En till fler veckor till beroende på ärendets svårighetsgrad, handlingarnas kvalitet, mängden kontakter och korrespondens i ärendet.
Kommentar:
Ärenden rörande bygglov hanteras i den ordning de kommer in. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska ett ärende om bygglov avgöras inom tioveckor från det att ansökan är komplett. Perioden kan förlängas en gång i ytterligare tio veckor.
Tillstånd Handläggningstid
Brandfarlig vara  Ca 1 månad
Tillstånd Handläggningstid
Hälsoskydd Ca 6 veckor
Kommentar:
Anmälan ska komma in till Miljöenheten sex veckor innan verksamheten ska starta och sedan har Miljöenheten de sex veckorna på sig att handlägga anmälan. Har verksamheten inte fått svar inom den tiden så får de ändå köra igång.
För de verksamheter som inte är anmälningspliktiga ser vi gärna att de anmäler innan start, men det är dock inget krav.

 

Upp till innehållsförteckning

Sidan granskad den 10 januari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan få gratis rådgivning om du funderar på att installera solceller på ditt tak?