Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Tobaksförsäljning

I Ängelholms kommun är det myndighetsnämnden som ansvarar för tillsynen enligt tobakslagen och det är kommunens inspektörer som handlägger och utför kontroll på plats.

Tillsynen inriktar sig på information, rådgivning och inspektioner hos verksamheter där det erbjuds tobaksvaror till försäljning. Vid överträdelser av tobakslagen kan myndighetsnämnden vidta åtgärder som lagen förordar t.ex. föreläggande.

Försäljningsregler

Nedan hittar du ett urval av regler som berör dig som säljer tobak.

Anmälan
Du som tänker sälja tobaksvaror måste anmäla detta till kommunen. Anmälan skall göras med blanketten Anmälan tobaksförsäljning innan försäljningen startar. 
Vi handlägger ärendet och tar för detta ut en avgift enligt aktuell taxa.

Med tobakvaror menas t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa

Tobaksförsäljning utan anmälan är straffbart. Det innebär att den verksamhet som säljer tobaksvaror utan att först ha anmält detta till kommunen riskerar att bli fälld för olovlig tobaksförsäljning med böter eller fängelse i upp till sex månader som följd.

Egenkontroll
Det är du som ägare som ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Du är enligt lag skyldig att ha ett program för egenkontroll. Du som ägare ska se till att personalen känner till vilka regler som gäller. Syftet med egenkontroll är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Du måste ha ett tillgängligt egenkontrollsprogram i försäljningslokalen och skicka in en aktuell, ifylld kopia till kommunen isamband med anmälan. Du ska också kunna visa upp det vid tillsynsbesök från oss eller polismyndigheten.

Försäljning och ålderskontroll
Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja tobak om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år.

Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga efter legitimation om du är tveksam. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år. Ett tips är att alltid fråga efter legitimation när en kund ser ut att vara under 25 år gammal. 

Försäljning av cigaretter styckevis eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter är inte tillåten.

Information om åldersgräns
Det ska finnas en tydlig och synlig skylt eller dekal som ska informera kunderna om åldersgränsen för att få köpa tobak. Skylten eller dekalen ska vara placerad i närhet av kassan och gärna även på dörren till butiksingången.

Märkning
Alla tobaksvaror ska ha varningstexter på svenska och cigarettpaket ska dessutom ha en innehållsdeklaration. Det är olagligt att sälja tobaksvaror som inte är märkta på rätt sätt, t.ex. cigarettpaket med utländska varningstexter.

Marknadsföring
Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Det är endast tillåtet att marknadsföra tobaksvaror inne på försäljningsstället genom kommersiella meddelanden i tobaksvarornas närhet. Det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror på till exempel reklamskyltar, på butikens utsida eller i skyltfönster.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Avgifter

För tillsynen får nämnden enligt § 19b, tobakslagen, ta ut en avgift. Sedan 1 juni 2011, gäller en ny taxa för tillsynen enligt tobakslagen. Med anledning av detta kommer myndighetsnämnden att ta ut en årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgiften baseras på två (2) timmar. Timavgiften följer den av kommunfullmäktige satta taxa som höjs vid årsskiftet med motsvarande ökning i konsumentprisindex. Se länk under relaterad information här till höger.

 

 

 

Sidan uppdaterad den 6 september 2017.

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att en översiktsplan ska ge riktlinjer och vägledning för planering och byggande?