Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ansvariga för tillståndsgivning

Bygglovsenheten

ansvarar för handläggning och tillsyn enlig Plan- och bygglagen vad gäller bygglov, marklov och rivningslov. De bedriver tillsyn och ger startbesked, slutbesked och genomför tekniska samråd. 

Planenheten

tar fram nya detaljplaner samt reviderar gamla. 

Kart- och mätenheten

ansvarar för fastighetsbildning, fastighetsregistrering, mätning och kartframställning. Miljöenheten ger tillstånd och sköter tillsyn enligt Miljöbalken och annan lagstiftning som syftar till att skydda miljön och människors hälsa. Detta innebär bl. a. tillsyn av miljöfarliga verksamheter, lantbruk och skolor. Dessutom bedrivs tillsyn över förorenade markområden, hantering av kemiska produkter, hantering och transport av farligt avfall, tillsyn av hygieniska lokaler som t.ex. fotvårdssalonger och tatuerare. Enheten handlägger även dispens för strandskydd. 

Livsmedelsenheten

bedriver tillsyn enligt Livsmedelslagen samt registrering och tillsyn för försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel. Enheten handlägger även serveringstillstånd för spritdrycker, vin och öl. 

Polisen

ger tillstånd för nyttjande av offentlig plats. Innan tillstånd ges skickar polisen ärendet på remiss till kommunens kundtjänst som samordnar ett remissvar. Om gatan, gångbanan el. liknande tas i anspråk ska man även efter godkännande från polisen komma in med en trafikanordningsplan till kommunens trafikingenjör. Grävning får utföras först efter godkänt grävningstillstånd från Ängelholms kommun.

Räddningsförbundet

har ansvar för förebyggande av bränder samt tillsyn över olika verksamhetsutövares lokaler.

Sidan uppdaterad den 8 januari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att din kommunala energi- och klimatrådgivare kan ge dig information om aktuella stöd att söka?