Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Folköl

Försäljning av folköl, såväl servering som detaljhandel, ska anmälas till kommunen.

Det behövs inte något tillstånd för att sälja folköl (med folköl menas öl där alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent men inte 3,5 volymprocent). Däremot måste vissa bestämda krav vara uppfyllda för att försäljningen ska vara tillåten.

Grundkravet är att försäljningen sker i en lokal

  • som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april om livsmedelshygien och
  • som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs och/eller serveras mat. 

Den som säljer eller serverar folköl ska ha ett skriftligt egentillsynsprogram där det bland annat ska finnas beskrivet vilka rutiner man har för att säkerställa att försäljningsreglerna följs

OBS! De allmänna försäljningsbestämmelserna i alkohollagen gäller också folköl, t.ex. förbudet att sälja till någon som är under 18 år.

Försäljningen/serveringen ska anmälas till verksamheten miljö och bygg innan den påbörjas.

Miljö och bygg har ett ansvar för att bedriva tillsyn där folkölsförsäljning äger rum. Det innebär besök på försäjlningsställena för att säkerställa att gällande bestämmelser efterlevs. Likaså erbjuds personal utbildning kring bakgrunden till den lagstiftning som finns samt vilka regler som gäller. Den som säljer folköl debiteras en årlig tillsynsavgift, år 2014 är den på 913 kronor. Avgifter höjs årligen i enligt omsorgsprisindex (OPI). 

Den som innehar ett serveringstillstånd har även rätt att inom ramen för tillståndet sälja folköl. I dessa fall behövs därmed ingen anmälan till kommunen, likaså behövs inget skriftligt egentillsynsprogram om serveringstillstånd finns. Inte heller är det aktuellt med en separat tillsynsavgift för folkölsförsäljningen då detta redan är inkluderat  i den tillsynsavgift som finns för serveringstillstånd.

Sidan uppdaterad den 20 mars 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att vi har tillagningskök på samtliga skolor?