Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Sotning

Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand.
När man sotar tar man bort brandfarlig beläggning för att minska risken för sotbrand.

Vem bestämmer om sotningen?

I lagen anges vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Statens räddningsverk (idag MSB) reglerar genom MSBFS 2014:6 bl.a. intervaller för hur ofta brandskyddskontroll skall ske.

Dessutom har SRV (MSB) gett ut ett Allmänt råd och kommentarer om sotning. Lagen innebär inom sotningsområdet att kommunerna har ansvaret för att bestämma fristerna för sotning.

Möjlighet att sota själv!

Vidare ger lagen kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Möjlighet för den enskilde att sota sin egen eldningsanordning omfattar endast sotningsmomentet, dvs. rengöringen, medan brandskyddskontrollen även i fortsättningen ska genomföras av kommunens sotare.

Under 2012 beslutade kommunfullmäktige i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga att räddningstjänstorganisationerna i de tre kommunerna skulle brytas loss från de kommunala organisationerna och istället bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Alla ansökningar, blanketter och e-tjänster som berör räddningstjänst finns i fortsättningen på räddningsförbundets webbplats.

Mer information om sotning, sotningstaxa, brandskyddskontroll och egensotning finns på Räddningstjänsten Skåne Nordvästs webbplats. 

Sidan granskad den 4 april 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att man behöver bygglov för att bygga mur och plank?