Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Krisberedskap

Vi är medvetna om att kriser kan drabba oss. På så sätt förbättrar vi våra möjligheter att hantera situationen väl. Din beredskap är lika viktig som kommunens. Tillsammans med Länsstyrelsen på regional nivå och de centrala myndigheterna, där MSB har samordningsansvaret, bygger vi upp samhällets krisberedskap.

Exempel på möjliga krissituationer i vår kommun är…

Din beredskap

I en krissituation måste samhällets resurser koncentreras till de som behöver dem bäst. Är du stark och frisk förväntas du kunna klara dig själv i cirka 72 timmar.

Du kan själv påverka din situation vid en stor olycka eller kris. Ha alltid en beredskap för att klara familjens grundbehov i några dygn. Packa en krislåda tillsammans redan nu.

webbplatsen hesafredrik.nu får du lära dig vad en krislåda bör innehålla. Du kan prova att packa en krislåda och få tips om vad du kan förbättra. Tänk också på att det kan finnas människor i din närhet som behöver hjälp – ta hand om varandra!

I Youtubefilmen får du möta en familj som drabbas av en kris med elavbrott, vatten- och värmebortfall.

 

Vill du lära dig mer om hur du kan öka din beredskap för en kris?

Krisinformation.se
DinSäkerhet.se
HesaFredrik.nu
72timmar.se

Under en kris

Bra att ha-nummer:

112

Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

114 14

Polisens nummer vid icke-akuta händelser

1177

Sjukvårdsrådgivning

113 13

Informationsnummer vid olyckor och kriser

Du kan också hitta information om pågående kriser på krisinfo.se

Vi kommer hålla dig uppdaterad på vad som händer och hur du bör agera, i första hand via vår hemsida och andra kommunikationskanaler. Vid en mycket allvarlig händelse får du information via ett VMA – viktigt meddelande till allmänheten. Det kan du läsa mer om på MSB:s hemsida. Vid behov kan vi, tillsammans med Frivilliga resursgruppen, öppna upp trygghetspunkter i kommunen. 

Trygghetspunkter 

När en större olycka eller en händelse som skakar om samhället sker skapas ett behov av fysiska mötesplatser, trygghetspunkter. Det kan vara en varm och lugn plats där de som varit med om en olycka kan samlas för att bli ompysslade, få en bit mat och någon att prata med. Eller också är det en plats dit den som har frågor om en händelse kan vända sig för att få svar. Kanske är det som behövs bara att man får komma in och ladda sin mobiltelefon för att kunna ringa nära och kära. I Ängelholms kommun finns 10 trygghetsområden med varsin trygghetspunkt. Det flesta är lokaler som i vardagen används som idrottshallar. För varje lokal är en inventering gjord av tillgång till exempelvis matlagningsmöjligheter, bord, stolar, toaletter och duschar. Frivilliga Resursgruppen har fått i uppdrag att upprätthålla kommunens trygghetspunkter och ansvarar därmed för att kontaktlistor och inventering hålls uppdaterad. 

Trygghetspunkterna:

  • Magnarps skola
  • Söndrebalgs skola
  • Errarps skola
  • Kungsgårdshallen
  • Munkahallen
  • Tåssjö Lägerskola
  • Vilanskolan
  • Strövelstorps skola
  • Rönnegymnasiet
  • Södra Utmarkens skola

Frivilliga resursgruppen

Ängelholms kommun Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Läs mer på Frivilliga Resursgruppens webbplats.  

FRG i Ängelholm behövernya medlemmar. Vill du vara med och göra samhället tryggare? Ronny Olsson som är FRG-ansvarig i Ängelholm berättar mer i ett personligt brev till dig som medborgare. 

POSOM – Psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM är en kommunbaserad organisation med representanter från Ängelholms kommun, Räddningstjänsten, Polisen och Svenska kyrkan. POSOM:s huvudsakliga uppdrag är att bidra med psykosocialt omhändertagande i situationer där kommunens vanliga organisation inte räcker till.  POSOM har en samordnings- och ledningsfunktion för de insatser som kan bli aktuella vid dessa tillfällen. .POSOM aktiveras via berörda myndigheter och organisationer. 

Kommunens beredskap 

Kommunens arbete med krisberedskap regleras av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Vi analyserar vilka händelser som kan inträffa och hur det kan påverka vår verksamhet. Det kan du läsa om i Risk- och sårbarhetsanalysen.

Vi planerar för hanteringen av en krissituation. I kommunen finns en krisledningsorganisation redo att strata upp när det behövs. Medlemmarna i krisledningsorganisationen övas och utbildas kontinuerligt. Om krisledningsorganisationen kan du läsa i Krisledningsplanen.

Kommunen bedriver flera samhällsviktiga verksamheter som måste fungera även vid alvarliga störningar. Vård och omsorg, dricksvattenförsörjning och avloppshantering är exempel på sådana verksamheter. Dessa verksamheter är givetvis extra noga med att jobba förebyggande och förbereda sig för krissituationer. 

Geografiskt områdesansvar

Kommunen har geografiskt områdesansvar. Det betyder att vi ska verka för att olika aktörer i kommunen samordnar sina insatser och sin information – både i planeringsstadiet och under en pågående kris. Vi samverkar med relevanta aktörer bland annat genom krishanteringsråd som finns på lokal, lokalregional och regional nivå. Vi publicerar minnesanteckningar från det lokala krishanteringsrådet här på hemsidan. 

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Sommarens öppettider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Stadsbiblioteket i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?