Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Samhällssäkerhet och krisberedskap

Vad är en kris?

En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhället, exempelvis elförsörjning, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Ordet kris har olika betydelse i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap är kris ett tillstånd i samhället där konsekvenserna av en händelse är så svåra och allvarliga att de vanliga resurserna inte räcker till för att hantera händelsen.

Exempel på kriser som kan inträffa är: omfattande elbortfall, störningar i vatten- och avloppsnätet, avbrott i samhällsviktiga transportsystem, pandemier och stora olyckor.

Viktiga principer för svensk krisberedskap, vilka kommunen arbetar efter

  • Ansvarsprincipen - den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också vid en kris. I ansvaret ligger även att samverka och samordna sig med andra aktörer för att samhällets samlade resurser ska kunna tillvaratas och användas effektivt.
  • Närhetsprincipen – en kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga.
  • Likhetsprincipen – under en kris bör organisation och arbetssätt så långt möjligt bygga på det som gäller under normala förhållanden.

Kommuner ansvarar därmed för att exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning och skola fungerar också under svårare förhållanden.  Speciallagstiftning, men också kommunpolitikernas löften till och åtaganden mot kommuninnevånarna, styr kommunens verksamhetsansvar. Kommunerna ska kunna hålla en viss nivå på sin verksamhet även när en kris inträffar. Därför analyseras risker och sårbarheter kontinuerligt och det finns en planering för hur kommunerna ska kunna ta verksamhetsansvar under en kris, inom hela sitt geografiska område.

Ängelholms kommun arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska kommunens sårbarhet. Allt i syfte för att kunna upprätthålla en väl fungerande organisation och god samhällsservice även i en krissituation.

 

Making Cities Resilient

Ängelholms kommun deltar som en av nio svenska kommuner i kampanjen Making Cities Resilient. Making Cities Resilient lanserades i maj 2010 av FN:s organ för internationell katastrofriskreducering, UNISDR.  Syftet med kampanjen är att främja genomförandet av Hyogo Framework for Action (HFA) som är en internationell handlingsplan för att minska sårbarheter för naturkatastrofer. Läs mer om kampanjen på msb.se.

Sidan uppdaterad den 27 juli 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en Lergöksorkester?