Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Mångfald, tillgänglighet och jämställdhet

Visa större bild

Internationell marknad, Ängelholm

Foto: Dragan Kostic

 Att skapa ett samhälle med utrymme för mänsklig mångfald är en spännande utmaning!

Vårt mål:

  • att alla verksamheter arbetar för likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning och likvärdig fördelning av resurser.
  • att Ängelholms kommun som arbetsgivare arbetar för likvärdiga anställningsvillkor och arbetsförhållanden.

I Ängelholms kommun innebär mångfald att att alla människors lika rättigheter och möjligheter främjas - detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Aktuellt

Mångfaldsföreläsningar

Ängelholms kommun ordnar en föreläsningsserie om tolerans och mångfald utifrån de sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (läs mer).

Mångfaldsföreläsningar har för intention att lägga en gemensam kunskapsgrund kring mångfaldsfrågor genom att under varje föreläsningstillfälle belysa en av diskrimineringsgrunderna. Kunskap leder till ett reflekterande som i sin tur leder till ett förändrat handlande, vilket är väldigt viktigt för Ängelholms kommun som arbetsgivare och som serviceorganisation. Kunskap om mångfaldsarbete dessutom hjälper oss i vårt arbete med kommunens värdegrunder som är: öppenhet, omtänksamhet och handlingskraft.

Nu är det femte år i rad att mångfaldsföreläsningarna pågår. Hittills har över 2000 personer deltagit på föreläsningarna. Föreläsningarna är i första hand tänkta till kommunens anställda och kommunens politiker, med dem är delvis öppna även för allmänheten.

Kommande föreläsningar:

Den 11 augusti kl 18.30 på Marina Arena i Skäldervikenshamn.
Parasport festival
Föreläsare: Jonas Helgesson- komiker, föreläsare och författare.

Den 13 oktober, Jarl Kulle scenen, Rönnegymnasiet

Churchill var inte heller klok Visa större bild

Churchill var inte heller klok

 
Östra teatern - Churchill var inte heller klok – om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning (på slutlistan för New Nordic Plays 2014–15, f d Nordiska dramatikerpriset) http://www.ostrateatern.se/

 

 

Den 24 november, stadsbiblioteket, hörsalen
Föreläsare:
Mary Juusela - Lika olika

Sidan uppdaterad den 26 juli 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det finns 31 golfbanor inom 40 minuter i Ängelholm?