Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

E-tjänster

En e-tjänst är en typ av ärendehantering där informationen hanteras elektroniskt och automatiskt. Detta gör att ärendetiden förkortas och att du får en bättre insyn i ärendehanteringsvägen.

Via Ängelholms kommuns e-tjänstportal kommer du åt våra tjänster och kan enkelt fylla i en anmälan, bokning eller liknande när det passar dig, oavsett vilken dag det är i veckan eller tid det är på dygnet. Du når tjänsterna genom att logga in med en e-legitimation.

Tjänster och handläggningstider

Nedan finner du en lista över de e-tjänster Ängelholms kommun erbjuder samt hur lång den genomsnittliga handläggningstiden är.

Vill du veta mer om hur ärendehanteringen fungerar kan du klicka på respektive tjänst för att få mer ingående information, eller bara bläddra ner till nästa avsnitt.

Tjänst    Handläggningstid    Övriga kommentarer

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

   3-4 dagar    
Barnomsorgstjänsten
       
Busskort, resetillägg och inackorderingsbidrag
   2-3 dagar    
Fronter
  Portal utan koppling till handläggningstid    
Föreningsbidrag
       
Försörjningsstödsberäkning
  Beräkningsfunktion utan kontakt med handläggare    
Kulturevenemang
       
Medborgarförslag
  Beror på ärendets omfattning    
Nybyggnadskarta
  ca. 3 veckor    
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  < 2 dagar    
Serveringsansvariga
  Hanteras omgående    
Serveringstillstånd
  2 månader    
Specialkost
  < 2 dagar    
Vattenmätarställning
  Hanteras omgående    

Ärendehanteringsprocesserna för våra e-tjänster

 Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

När du har fyllt i din anmälan till fritidsaktiviteter, skickas den vidare som E-post  till fritidskonsulenten. Fritidskonsulenten skickar sedan besked till dig om du har kommit med till aktiviteten. Har du fyllt i din E-postadress på anmälan, får du besked per E-post, i annat fall per post.

 Barnomsorgstjänsten

Här kan du som vårdnadshavare besvara platserbjudande, anmäla/ändra schema, anmäla/ändra inkomstuppgifter, säga upp plats, ändra kontaktuppgifter och ansöka om ny plats.

 Busskort, resetillägg och inackorderingsbidrag

Busskort
Dina uppgifter skickas till handläggaren av ärendet. Efter godkännande skickas busskort per post till elev som läser på friskola i Ängelholm eller på skola på annan ort veckan före terminsstart. Elever på Ängelholms Gymnasieskola får sitt busskort på skolan vid terminsstart. De första fem dagarna på terminen kan man åka med Skånetrafikens bussar utan busskort. De som lämnar in ansökan under terminen får sitt busskort efter 2-3 dagar. Besked lämnas till dem som inte uppfyller kraven.

Resetillägg
Dina uppgifter skickas till handläggaren av ärendet. Efter godkännande betalas resetillägget ut en gång per termin. Besked lämnas till dem som inte uppfyller kraven.

Inackorderingsbidrag
Dina uppgifter skickas till handläggaren av ärendet. Höstterminen omfattar 4 månader och vårterminen 5 månader. Första utbetalning sker sista bankdagen i september och därefter månadsvis. Besked lämnas till dem som inte uppfyller kraven.

 Fronter

Fronter är en webbaserad plattform där man kan arbeta, få information, kommunicera och ha tillgång till material. Fronter används inom alla verksamheter, från förskolan upp till vuxenutbildningar. Materialet i Fronter skyddas med personliga inloggningar och all kommunikation sker med krypterad dataöverföring.

  • Elever kan bland annat få information från pedagog/skolledning, se läxor och planeringar, lämna in uppgifter och hantera sin e-post. 
  • Pedagoger kan bland annat lägga ut planeringar och information till hemmen, erbjuda digitala undervisningsmateriel, samla in uppgifter och lämna omdömen och återkoppling och  hantera sin e-post.
  •  Föräldrar kan bland annat följa sitt barns skolarbete, ta del av planeringar och information från pedagoger och få information från skolledning. 

 Föreningsbidrag

Beskrivning saknas.

 Försörjningsstödsberäkning

Denna tjänst är enbart en beräkningsfunktion som bygger på riksnormer. Tjänsten är anonym och utfärdas utan kontakt med handläggare.

 Kulturevenemang

Beskrivning saknas.

 Medborgarförslag

När du fyllt i ditt förslag för tjänsten medborgarförslag skickas dina uppgifter till vårt ärendehanteringssystem Evolution. I Evolution får ärendet automatiskt ett diarienummer och hanteras därefter av vår nämndadministration med övriga ärenden till nästa kommunfullmäktigesammanträde.

För att förslaget ska anmälas på nästa möte med kommunfullmäktige måste det ha inkommit till kommunen senast tre vardagar innan fullmäktiges möte. Då kommunfullmäktige vanligtvis sammanträder på måndagar, innebär det alltså att ditt förslag måste skickas in senast torsdagen veckan innan för att kunna anmälas vid sammanträdet.

Vad händer sen?
När det är fastslaget att ärendet är en kommunal angelägenhet och i följer riktlinjerna för vad som är ett medborgarförslag, kommer kommunfullmäktige att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut om hur förslaget ska beredas. När beredningen är klar kommer kommunstyrelsen att lämna ett förslag till beslut till kommunfullmäktige. När fullmäktige sedan behandlat ditt förslag får du veta hur de beslutade om det.

 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Dina uppgifter skickas till vår handläggare för PRH-ärenden. Handläggaren bedömer behovet utifrån ett gällande läkarintyg. Uppgifterna sparas ner i en databas på kommunen. Handläggaren skapar därefter ett parkeringstillstånd med hjälp av den ansökandes foto och signatur. Detta tillstånd finns sedan i Stadshuset för den ansökande att hämta.

 Serveringsansvariga

Anmälan kommer in via e-post till handläggare. Uppgifterna förs in i vårt ärendesystem samt till aktuell ärendeakt.

 Serveringstillstånd/Ägarbyte 

När er ansökan inkommit granskar vi alla handlingar omgående. Saknas någon handling eller uppgift så kontaktar vi er. Obligatoriskt kunskapstest genomförs på Ängelholms kommun om detta saknas. Beslut om undantag från att genomgå kunskapsprovet kan fattas om ni idag har serveringstillstånd och det inte finns skäl att ifrågasätta era kunskaper.

Ärendet skickas på remiss till skatteverket, polismyndigheten, räddningstjänsten och miljökontoret. När vi har fått svar på remisserna, vilket kan ta upp till 14 dagar, och har fått in samtliga handlingar så sammanställs en utredning.

Beslut fattas av socialnämndens arbetsutskott eller hela socialnämnden. Ärendet läggs fram på det sammanträde som kommer först i tid efter det att utredningen är klar.

 Specialkost

Varje termin behöver vår kostverksamhet få reda på vilka elever som inte får äta vissa födoämnen och liknande kostpreferenser. Efter att målsman rapporterat in detta via e-tjänstportalen, så kommer detta all berörd skolpersonal tillhanda.

 Vattenmätarställning

Via formuläret i e-tjänstportalen skickas uppgifterna rakt in i vårt verksamhetssystem för VA- och renhållningsabonnemang. Rimligheten i de lämnade uppgifterna kontrolleras så att inga felaktiga debiteringar drabbar abonnenten.

Sidan uppdaterad den 1 mars 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en Lergöksorkester?