Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Klippanvägens ombyggnad - Etapp 1

Skede: entreprenad
 

Som en del av Stora VA-utbyggnaden i Ängelholm ska en större avloppsledning byggas längs Klippanvägen mellan E6:an i öster och ner till pumpstationen vid Pyttebron i väster. Sträckan kallas för S11. Ledningen kommer att stärka upp Ängelholms spillvattennät för att klara framtida exploateringar.

Första delen av utbyggnaden är etapp 1. Etappen går från Östergatan ner till kammaren vid Pyttebron.   

Vad händer just nu?

Under vecka 46 kommer det att utföras ett renoveringsarbete av avloppssledningar. Läs mer här. 

Under vecka 42 kör vi igång med grävningsarbetet längs å-promenaden. För att säkra vår arbetsplats behöver vi stänga av å-promenaden mellan Bruksgatan och minigolfen vid Hembygdsparken till och med vecka 51. Det finns skyltar på platsen som visar vilken väg du som gående och cyklist kan ta istället. 

Arbetet kräver djupa schakter och total avstängning av Storgatan när den delen byggs. Även Bruksgatan behöver stängas vissa tider. 

Arbetet är beräknat att vara klart i maj 2018.

Den stora VA-utbyggnaden

Vatten- och avloppsledningar i Ängelholms kommun börjar bli gamla och vissa är dessutom underdimensionerade. Flera ledningar är äldre än 100 år och den teoretiska livslängden är ca. 80 år. Ledningsnätet består av 40 mil spillvattenledningar, 40 mil dagvattenledningar och 55 mil vattenledningar. Till detta ska läggas ett 100-tal VA-anläggningar.

Tillsammans med kommunens expansionsplaner måste ledningsnätet både renoveras och byggas ut. Projektet kallas ”Den stora VA-utbyggnaden” eller bara "Stora VA".

Den stora VA-utbyggnaden är en omfattande renovering och utbyggnad av vatten och avlopp i Ängelholms kommun. Genom Stora VA tar Ängelholms kommun ett krafttag för att främja kommunens långsiktiga utveckling. Utbyggnaden är en förutsättning för att kunna försörja de nya bostadsområden som planeras i kommunen. Underhållet av ledningarna har varit eftersatt och därför tvingas kommunen nu göra denna större satsning. Den stora VA-utbyggnaden är en investering inför framtiden och pågår fram till år 2022.

Sidan uppdaterad den 15 november 2017.

Projektledare
Anders Ericsson

Byggledare
Christian Strand

Projektnummer
91958

Entreprenör
NCC

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan ladda din elbil vid Stadshuset?