Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Åsbogatan - upprustning av gata och VA

Skede: entreprenad
 

Tillbaka till projektsidan

Ny trafiksäker gång- och cykelväg

Åsbogatan och Lilla Torggatan, sträckan mellan Ängavångsgatan och Landshövdingevägen, är i dag inte säker för gång- och cykeltrafik och inte heller för kollektiv- och biltrafik. Förutom det behöver vattenledningarna i gatorna renoveras och på vissa ställen bytas ut.

I detta projekt ska vi rusta upp vattenledningar och gatumark. Vi ska bland annat tillgänglighetsanpassa busshållplatser och anlägga nya gång- och cykelvägar på sträckan.

Att bygga gång- och cykelvägar längs Åsbogatan och Lilla Torggatan är föreslaget i Cykelplan 2011–2020 för Ängelholms kommun.

Genom projektet förbättras förutsättningarna för kollektivtrafikresande och för oskyddade trafikanter, där många är barn på väg till skolan.

Vi kommer att gräva upp vägen för att bland annat lägga ner nya vattenledningar och sätta sten. Det innebär att vi kommer att leda om trafiken och stänga av vissa parkeringsplatser längs gatan. Under VA-arbetena kan vattnet till vissa fastigheter behöva stängas av tillfälligt. Mer information kommer till er som blir berörda. Om vi inte lämnar någon information om avstängningar kan parkeringar och vatten och avlopp användas som vanligt.

Åsbogatan innan ombyggnaden

Foto: Robin Pehrsson

 

Omdirigering av busslinje 3

Arbetet påverkar busslinje 3 fr.o.m. 16 maj och till i höst. Linje 3 kör då en omväg på Landshövdingevägen och Planteringsvägen, se nyhet om trafikomläggning.

Tidplan

Utredning och förprojektering på våren 2015 av ÅF-Infrastructure AB.

Detaljprojektering på hösten 2015 av Marklaget AB (gata) och Atkins Sverige AB (VA).

Förberedande VA-entreprenad i februari 2016 av kommunenss intraprenad.

Forskningsprojektet "Pipe Status" under mars 2016. Sweden Water Research med flera kommer att göra tester på befintliga vattenledningar.

Renoveringar av spillvattenledning i mars 2016 av Puls AB.

Entreprenad etapp 1 (söder om Östra vägen) med byggstart i april 2016. Genomförs av kommunens intraprenad (gata och VA) och ONE Nordic AB (gatubelysning).

Entreprenad etapp 2 (norr om Östra vägen) under år 2017. Inget avtal med entreprenör skrivet ännu.

Sidan uppdaterad den 12 maj 2016.

Kontakt

Kommunens projektledare
Robin Pehrsson

Utredning
ÅF Infrastructure

Detaljprojektering
Marklaget och Atkins Sverige

Entreprenör
Kommunens intraprenad 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har tre vänorter? Dobele, Höje-Taastrup, och Kamen.