Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Bjärevägen, etapp 3

Skede: entreprenad
 

Tillbaka till projektsidan

Ny trafiksäker gång- och cykelväg

Bjärevägen och Lingvägen, sträckan mellan Valhallsvägen och Lingvallens sporthall,har tidigare inte varit utformad på ett säkert sätt för våra trafikanter. Även vattenledningarna i gatorna är i behov av upprustning. Därför anlägger vi en gång- och cykelväg och rustar upp vatten- och avloppsledningarna.

I projektets tidigare etapper, nummer ett och två, har liknande upprustning av gata och VA gjorts för Bjärevägens sträckning söder om Valhallsvägen. Denna etapp, nummer tre, kommer att slutföra gång- och cykelförbindelsen, förbättra för oskyddade trafikanter och öka tillgängligheten till Lingvallens sporthall.

Att göra en gång- och cykelförbindelse på denna plats är också ett förslag som finns i Cykelplan 2011–2020 för Ängelholms kommun. Projektet bottnar också i Ängelholms kommuns värdeord ”omtanke” och vår vision om att profilera oss som en idrottsstad.

Så här ser Bjärevägen ut idag, innan ombyggnation.

Foto: Robin Pehrsson

 

Så här såg Bjärevägen innan ombyggnation.

Tidplan

Preliminär tidplan för projektet:

  • Entreprenad, byggstart mars 2016
    - Ängelholms kommuns Intraprenad (gata och VA)
    - ONE Nordic AB (gatubelysning)
  • Renovering av spillvattenledning, hösten 2017
    - Inte upphandlad än

Vi kommer att gräva i marken för att renovera vatten- och avloppsledningar (VA-ledningar). Det innebär att vi kommer att behöva leda om trafiken. Största delen av arbetet kommer att utföras av kommunens egen personal, på vår intraprenad.

Under VA-arbetena kan vattnet till vissa fastigheter behöva stängas av tillfälligt. Mer information kommer till de som berörs av avstängningarna. Till dess kan vatten och avlopp användas som vanligt.

I samband med projektet införs även parkeringsförbud på båda sidorna av Lingvägen och Bjärevägen (sträckan mellan Aspvägen och Valhallsvägen). Syftet med parkeringsförbudet är att säkerställa att räddningstjänsten kommer fram på gatan.

Sidan uppdaterad den 30 december 2016.

Kontakt

Kommunens projektledare
Robin Pehrsson

Projektör

Atkins

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att supersportbilen Koenigsegg tillverkas i Ängelholm?