Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Sockerbruket 11, Sockerbruket, Ängelholm

Projektsidan för Stationsområdet

Sockerbruket 11
 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2017 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget i det som kallas Stationsområdet i centrala Ängelholm och omfattar del av fastigheten Sockerbruket 11. Planområdet avgränsas av Nybrovägen i norr och Industrigatan i väster. I området pågår en omvandling i och med planprogrammet för Stationsområdet som var ute på samråd under vinter 2016/2017. Denna detaljplan är den första av flera som kommer att upprättas i Stationsområdet de närmaste åren.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus om 5 - 8 våningar med ca 270 lägenheter, två LSS-boenden samt verksamhetslokaler.  Detaljplanen syftar också till att säkerställa att det i kvartersstrukturen finns genvägar tillgängliga för allmänheten. Planen syftar dessutom till att byggnadernas utformning följer de gestaltningsprinciper som finns i planprogrammet som håller på att upprättas för Stationsområdet. Det gäller t ex höjder, placering och fasaders utformning.

Planhandlingarna finns, enligt PBL (2010:900) 5 kap 11§, utställda från den 3 juli till och med den 11 augusti 2017 på:

Inget allmänt informationsmöte om planförslaget kommer att anordnas. Har ni frågor, funderingar och/eller synpunkter på förslaget är ni välkomna att kontakta planenheten via telefon eller mail, se uppgifter på nästa sida. Längst ner på sidan finns ett formulär för digital inlämning av synpunkter.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas till Planenheten, 262 80 Ängelholm eller This is an email address senast den 11 augusti 2017.  Det går också bra att lämna synpunkter via formuläret på kommunens hemsida www.engelholm.se/stationsomradet/sockerbruket via formuläret nedan.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig under granskningstiden.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Lämna din synpunkt!
För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din adress nedan. Alla personuppgifter hanteras enlig Personuppgiftslagen (PUL) och kommer inte att användas för offentlig publicering.

Sidan uppdaterad den 29 juni 2017.

Kontakt:

Handläggare:
Anna Hagljung och Diana Nilsson

Vid eventuella frågor ring 0431-87000

eller e-post This is an email address

Relaterad information:

Plankarta

Planbeskrivning

Förklaring planförslag

Frågor och svar


Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Sommarens öppettider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att samtliga krögare i Ängelholms kommun är utbildade i Ansvarsfull Alkoholhantering (AAS) ?