Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ärrarps Ängar, exploateringsområde

Skede: entreprenad
 

Tillbaka till projektsidan

I exploateringsområdet Ärrarps Ängar kommer man att bygga bostäder i två olika etapper vilka delas av en mindre byaväg.De två exploatörerna är Skanska och Sydpartner AB. 

Ärrarps Ängar exploateringsområde Visa större bild
 Skanska:

I Skanskas område är det Skanska väg som bygger infrastrukturen i form av ledningsnät och gator. Efter sommaren kommer bla Skanska BoKlok att börja bygga bostäder.

Bostadsformerna varierar mellan flerfamiljs hyresrätter till radhus i bostadsrättsform. En del tomter kommer att vara upplåtna för enfamiljshus, i vilken form dess byggs är ännu inte helt klart.

Infarter till området kommer att ansluta till Errarpsvägen.Markarbetena är beräknade färdiga till sommaren 2018 medan husbyggnadsskedet kommer att pågår under flera år framöver.

Kontaktpersoner under gatuskedet är

  • Skanska Väg: Platschef Hampus Wahlgren 010-449 08 45.

Sydpartner AB

På Sydpartners område kommer man i första hand att uppföra villor. Eventuellt kommer ett flerfamiljshus att uppföras innanför bullervallen mot Kungsgårdsleden.

Peab Anläggning kommer att vara entreprenör i första skedet och uppföra infrastrukturen i form av ledningsnät och gator.Infart till området kommer att bli via Norrlandsgatan till vilken ett antal mindre gator ansluter vidare in i området.Detta gör att Norrlandsgatan kommer att belastas med byggtrafik under byggtiden även om man anlägger andra provisoriska infarter för transporter.

Markarbetena är beräknade färdiga till efter sommaren 2018 medan husbyggnadsskedet kommer att pågår under flera år framöver med start sommar/höst 2018.

Kontaktperson på Peab under dessa arbeten är

  • Magnus Johansson, Platschef Peab Anl AB: 0733-37 33 05
  • Andreas Walden, Arbetsledare: 0725-33 52 15

Sidan uppdaterad den 13 april 2018.

Kontakt

Kommunens projektledare
Tony Bohman 

 

 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att G:a Rådhuset i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?