Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ängelholm först i Sverige

OBS! Arkiverad nyhet

Infomationen kan vara inaktuell. För senaste nyheterna se vår aktuella Nyhetslista.

28 augusti 2014

Från och med den 1 januari 2015 har Ängelholms kommun Sveriges första utvecklings- och serviceorganisation. I den är medborgarnas behov utgångspunkten och i den pågår ett ständigt förbättringsarbete av den kommunala servicen. Det är både den politiska och tjänstemannaorganisationen som görs om.

Ny organisation 2015 Visa större bild

Tjänstemannaorganisation från och med 1 januari 2015.

 Den nya tjänstemannaorganisationen byggs upp kring de tre huvuduppdragen Lärande & familj, Hälsa och Samhällsutveckling. Därtill kopplas en ledningsstab, servicestöd och arenor för utveckling & service.
– Vår nya organisation har ett tydligt fokus på samarbete. Vi ska samarbeta mer och bättre för att medborgarna ska få bättre service, säger kommundirektör Lilian Eriksson.

Den nya organisationen är en utvecklings- och serviceorganisation.
– Det som särskiljer oss från andra är våra arenor för utveckling och service där vi löser medborgarbehov som kräver flera kompetenser i samverkan. Nytt blir också kvalificerat stöd till de politiska beredningarna i fullmäktige, säger Lilian Eriksson.

Arbetet med den nya organisationens utformning har pågått sedan 2013. Ungefär 200 av de anställda i kommunen har varit involverade i arbetet.
– En av de stora vinsterna med arbetssättet som använts är att många i organisationen kommit till insikt om att vi kan bli ännu bättre om vi samarbetar mer, säger projektledaren Hans-Börje Andersson.
Politisk organisation Visa större bild

Den politiska organisationen

 Utgångspunk­terna i förändringsarbete med den politiska organisationen har varit flera, men ett särskilt uttalat mål med den nya politiska organisationen är att främja det demokratiska arbetet i kommunen och att öka samverkan och samarbete för kommuninvånarnas bästa.
– Ängelholms nya politiska organisation ska vitalisera det politiska klimatet och få fler att vilja engagera sig politiskt. De nya beredningarna gör det möjligt för både yngre och äldre att engagera sig i långsiktiga och strategiska i frågor som är viktiga för framtidens Ängelholm, säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M).

I den nya politiska organisationen ska­pas större utrymme för att utveckla den politiska debatten i fullmäktige genom att låta fullmäktige ta större ansvar för att de långsiktiga strategierna och vi­sionsarbetet. Genom sina beredningar ska fullmäktige besluta om den lång­siktiga utvecklingen av Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa fullmäktiges visioner, samt leder och samordnar den nya utvecklings- och serviceorganisationen.

Ängelholm har valt en modell som kallas "organisation med få nämnder". För att särskilt fokusera på samverkan mellan skolan och det sociala området där familjen står i centrum föreslås en särskild nämnd, Välfärdsnämnden.

 

Sidan uppdaterad den 28 augusti 2014.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Stadsbiblioteket i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?