Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kvalitetsdeklarationer

I det dagliga arbetet pågår det en ständig strävan att förbättra servicen gentemot våra kunder/medborgare i Ängelholms kommun. För att synliggöra service och kvalitet i våra tjänster har nämnderna tagit fram kvalitetsdeklarationer.

En kvalitetsdeklaration är dels ett löfte, dels en upplysning om vad kunder/medborgare kan förvänta sig av vår verksamhet. 

Nedan kan du se vilka kvalitetsdeklarationer som finns i varje nämnd.

 

Kommunstyrelsen 

 • Vi arbetar efter våra värdeord; öppenhet, omtanke och handlingskraft oavsett ditt ärende.
 • Vi återkommer inom en arbetsdag efter att du kontaktat oss
 • Samtliga anställda kan ta emot dina felanmälningar och synpunkter i ”Å-sikten” Ängelholm kommuns gemensamma synpunktshantering.

Vuxenutbildning 

 • Vi erbjuder vuxenutbildning med stora valmöjligheter gällande din studieinriktning.
 •  Vi erbjuder tillgänglig vuxenutbildning vilken gör det möjligt att anpassa utbildningen efter dig som individ.

Hemvård 

 • Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig.
 • Vi som arbetar inom hemvården bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun.
 • Vi erbjuder möjlighet för dig att själv välja utförare av hjälpen enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem i hemvården): kommunens hemvård eller en privat leverantör som godkänts av kommunen. 

Trygghetsjouren 

 • Vi besvarar ditt larm dygnet runt med målet att du ska få hjälp inom trettio minuter efter att du har larmat.
 • Vid larm där vår personal bedömer att du behöver kontakt med distriktsköterska eller läkare hjälper vi dig med kontakten.
 • Vi inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. 

Särskilt boende 

 • Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig.
 • Vi erbjuder dig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att medverka i husråd tillsammans med personal.

Ängelholms Stadsbibliotek 

 •  Vi erbjuder dig som besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier.
 •  Vi erbjuder dig en miljö som inger lugn och harmoni. 

 

Vattenförsörjning 

 • Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. 

Badstränder 

 • Våra kommunala badstränder sköts enligt uppställda krav för Blå Flagg * 

* Begreppet Blå Flagg innebär att:

På stranden ska besökarna erbjudas rena och välskötta toaletter.
Minst en Blå flagg-strand i kommunen är tillgänglighetsanpassad. Stranden städas dagligen under högsäsong. 

Kommunala parker och grönytor 

 • Vi tömmer papperskorgar en gång per vecka under sommarhalvåret och var fjortonde dag under vinterhalvåret. 

 

 

Välfärdsnämnden

Förskola

 •  Vi erbjuder dig plats i förskolan inom 3 månader. 

 Grundskola 

 • Vi erbjuder dig som elev möjligheter att nå behörighet till fortsatta studier efter grundskolan
 • Vi erbjuder dig som elev valmöjlighet till att utöver engelska, även studera franska, spanska eller tyska 

Gymnasieskola 

 • Vi erbjuder dig som gymnasiestuderande i Ängelholm, möjlighet att välja såväl yrkesutbildning som teoretisk utbildning
 • Vi erbjuder dig som gymnasiestuderande i Ängelholm ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med SECO (Sveriges Elevråds Centralorganisation) 

Kultur i skolan 

 •  Vi erbjuder dig som elev ett kulturutbud som i första hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater.
 • Vi erbjuder kulturupplevelser i skolan som omfattar alla i den kommunala grundskolan. 

Fritidsgårdsverksamhet

 • Vi erbjuder dig en miljö där vi visar respekt för varandra.
 • Vi erbjuder dig en trygg fritidsgård fri ifrån droger och tobak.
 • Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet. 

Simskoleverksamheten 

 • Vi erbjuder dig som elev på simskolan utveckling under ledning av en utbildad/certifierad simlärare.
 • Vi erbjuder dig som elev undervisning under lekfulla former
 • Vi erbjuder dig som elev simskola i både kommunal och föreningsregi under höst, vår och sommar.

Familjerätt 

 • Vi återkommer inom två arbetsdagar efter att vi blivit kontaktade.
  Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ett ärende går till samt hur lång väntetid ärendet förväntas ta.
 • Vi erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation och garanterar tid inom en månad.
 • Vi erbjuder adoptivföräldrar stöd och rådgivning genom öppenvårdsgruppen ”Älvan”. 

Missbruksvård 

 • Vi har möjlighet till omedelbart agerande om någon riskerar att fara illa av sitt missbruk.
 • Vi erbjuder personligt möte mellan dig och din handläggare inom sju dagar från första kontakt.
 • Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ditt ärende går till. Vi har en utredningstid på maximalt fyra månader.
 • Vi erbjuder stöd och råd till dig som är anhörig till en person med missbruk inom sju dagar från första kontakt. 

 

Handikappomsorgen

Bostad med särskild service enligt LSS

 • Vi kommer tillsammans med dig att starta arbetet med din genomförandeplan inom en vecka från det att du har flyttat in.
 • Du får möjlighet att en gång i veckan med stöd av personal delta i en egen fritidsaktivitet. Du har givetvis också möjlighet att delta i gruppaktiviteter där det redan ingår personalstöd.

 

Myndighetsnämnden

Kvalitetsdeklarationer för Hälsoskyddstillsyn, Livsmedelstillsyn och Miljötillsyn 

 • Vi tar beslut i tillståndsärende inom sex veckor.
 • Vi tar beslut i ärende om anmälan av ny miljöfarlig verksamhet inom sex veckor.
 • Vi tar beslut i ärende om godkännande av livsmedelslokal inom en vecka från det att nämnden fått in anmälan om att lokalen är färdigställd.

 

 

 

Sidan uppdaterad den 31 maj 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att sångerskan Jill Johnson är från Ängelholm?