Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Befolkningsstatistik och prognoser

Befolkning i Ängelholm

Ängelholms invånarantal har vuxit stadigt under de senaste åren.

diagram som visar befolkningsutvecklingen i Ängelholm från år 2010 till 2015 Visa större bild
 

Kommunen ökade sitt invånarantal med 490 personer 2015; vilket betyder en befolkningsökning på 1,2 %. Kommunen hade vid årsskiftet 2015/2016 40 743 invånare. Läs mer om befolkningsökningen under avsnittet "Befolkningsutveckling".

Ålders- och könsfördelning i Ängelholms kommun 

I tabellen nedan redovisas ålders- och könsfördelningen 2014 för kommunens befolkning i jämförelse med länet och riket. År 2014 var medelåldern i kommunen 43,5 år. Det är högre än länet samt riket.

Procentuell fördelning mellan åldrar i Ängelholms kommun och riket, uppdelat på kön. Statistiken avser 2014. Källa: Skånedatabasen & SCB.

  Ängelholm     Riket    
Ålder Män Kvinnor  Totalt  Män Kvinnor Totalt
0-6 år   8% 7% 8% 7% 7% 7%
7-15 år   10% 9% 10% 11% 11% 11%
16-19 år   5% 4% 5% 5% 4% 4%
20-24 år   6% 6% 6% 7% 7% 7%
25-44 år   24% 22% 23% 26% 25% 26%
45-64 år   26% 26% 26% 25% 25% 25%
65-79 år   16% 17% 17% 14% 15% 15%
80 år +   5% 8% 7% 4% 6% 5%
Antal  19 669  20 560  40 229 4 872 240   4 875 115    9 747 355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningstillväxt

Ängelholms kommun växer framförallt genom inrikes inflyttningar men även genom invandring. Under 2015 hade Ängelholm ett underskott på födslar gentemot döda.

Tabellen visar antalet födda och döda i Ängelholms kommun under 2015 uppdelat på kön. Källa: SCB

Antal   Män       Kvinnor
Födda   209   184
Döda   212   226
Födelseöverskott   -3   -42

 

 

 

 

 

Nästa tabell visar hur Ängelholm ökar genom antalet inrikes inflyttningar respektive invandringar under 2015. Källa: SCB

Antal inrikes inflyttningar       2100     Antal invandringar   309
Antal inrikes utflyttningar 1744     Antal utvandringar   191
Inrikes flyttningsöverskott 356     Invandringsöverskott    118

 

 

 

 

Utrikesfödda

Ängelholms kommun hade 2014 en betydligt lägre andel utrikesfödda än såväl Skåne län som riket. Tabellen visar procentuellt andelen män respektive kvinnor som är utrikesfödda i kommunen jämfört med Skåne län och riket.

Andel utrikesfödda av

de boende i:

   Män    Kvinnor    Totalt
Kommunen    10,3%    10,7%    10,5%
Skåne län    19,2%    19,4%    19,3%
Riket    22,6%    22,9%    22,8%

 

 

 

 

 

 

Ängelholmarnas utbildningsnivå

Ängelholms kommun hade under 2014 en lägre utbildningsnivå än Skåne län och riket när det gäller den eftergymnasiala utbildningen. Dock så framträder det en väsentlig skillnad mellan könen när det gäller den eftergymnasiala utbildningen. Av kvinnorna har 41 % en eftergymnasial utbildning medan männen ligger på 29 %.

  Kommun    

Skåne Län

    Riket    

utbildnings

nivå

 Män  Kvinnor  Totalt   Män  Kvinnor  Totalt   Män  Kvinnor  Totalt

 Förgymnasial

   14  10  12    15   11   13    14   11   12 
 Gymnasial    56  49   52    47   42   44    49   43   46 
 Eftergymnasial    29  41   35    36   45   40    34   44   39 

 Uppgift

saknas

   2  1   1    3   2   2   2   2   2 

 Antal,

1000-tal

   11   11   22    375   370   746  2858   2767   5625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsutvecklingen under perioden 2016-2025

 

Kartbild över Ängelholms kommun Visa större bild

Kommunkarta över Ängelholm

 

Under prognosperioden 2016-2025 beräknas folkmängden i Ängelholms kommun att öka med 2628 invånare, från 40 732 till 43 360 personer. Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 2 128 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 1 850 personer. Antalet barn som föds förväntas vara 440 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 456 personer.

 

 

Sedan sommar 2015 befinner sig alla Sveriges 290 kommuner i en exceptionell situation med anledning av det stora antalet människor som söker asyl i Sverige. Detta påverkar radikalt planeringsförutsättningarna och resursallokeringen inom olika område såsom skola och socialtjänst.

Den rådande situationen påverkar även förutsättningarna för befolkningsprognoser och kommer så att göra under ett antal år. Modeller för befolkningsprognoser utgår vanligtvis från Skatteverkets folkbokföringsregister men eftersom det kan ta år att handlägga ett asylärende så finns dessa personer inte med i något register över befolkningen.

En annan omständighet som kan komma i framtiden är en ökad rörlighet hos de asylsökande, både på kort och lång sikt. Vi bör därför räkna med betydande omflyttningar mellan såväl kommuner som länder.

Demografisk nulägesanalys

Det finns fem punkter som är specifika för Ängelholm jämfört med likanande kommuner. Vad det är som sticker ut i Ängelholms demografi kan ni ta del av via denna länk.

Sidan uppdaterad den 1 juni 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en Lergöksorkester?