Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Beredningarnas uppdrag

Kommunfullmäktiges beredningar jobbar med långsiktiga strategiska frågor, det vill säga att peka ut en riktning för vad Ängelholms kommun vill i en speciell fråga. Det kan exempelvis handla om hur framtidens äldreomsorg i kommunen ska se ut eller hur Ängelholm kan utveckla turistnäringen och locka till sig fler besökare.

Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige och uppgiften är att utifrån uppdragsbeskrivning definiera ett önskat läge, det vill säga svara på frågan: Vad vill vi uppnå?  För att kunna svara på frågan jobbar beredningarna med att:

Visa större bild

Medborgardialog är ett verktyg som beredningarna använder sig utav

Foto: Daniel Franzén

  • analysera nuläget och omvärlden (Hur arbetar kommunen idag? Vad säger lagen? Hur gör andra kommuner?)
  • genomför medborgardialoger
  • sammanställer en slutrapport som överlämnas till kommunfullmäktigeNedan kan du läsa om beredningarna, deras inriktning och även om deras nuvarande uppdrag.

Kommunen har fem fasta beredningar. Men det kan också skapas en tillfällig beredning för att hantera en fråga. Nedan hittar du information om varje beredning och länk till mer information om den fråga som beredningen jobbar med att svara på för tillfället.

Är du mer intresserad av hur beredningarna arbetar så hittar du mer information här.

Beredningen för samhällsutveckling

Beredningen för samhällsutveckling arbetar med långsiktiga frågor som rör miljö, folkhälsa samt näringsliv och turism.

Nuvarande uppdrag

Infrastruktur för framtidens transportslag.

Beredningen för samhällsbyggnad

Beredningen för samhällsbyggnad  arbetar med långsiktiga frågor som rör fysisk planering, exempelvis mark, vatten och boende.

Nuvarande uppdrag

Stadsmiljöer i Ängelholm och bebyggda miljöer i tätorterna

Beredningen för omsorg

Beredningen för omsorg arbetar med långsiktiga frågor som rör omsorg om medborgarna, exempelvis äldreomsorg, samt stöd till barn och familjer.

Nuvarande uppdrag

En jämlik kommun

Beredningen för kultur, idrott och fritid

Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör Kultur, idrott och fritid.

Nuvarande uppdrag

Att utarbeta en långsiktig målbild för kulturen som samhällsbyggare

Beredningen för lärande

Beredningen för lärande  arbetar långsiktigt med frågor som rör utbildning och utveckling av Ängelholms skolor.

Nuvarande uppdrag

Hållbar social integration

 

Tillfälliga beredningar

En tillfällig beredning kan tillsättas av kommunfullmäktige. Det kan vara exempelvis när en fråga inte passar in i en av de ordinarie beredningar eller när en ordinarie beredning redan har ett eller flera pågående uppdrag men behov finns av att snabbt få svar på ytterligare ett uppdrag. För närvarande finns det ingen tillfällig beredning

Avslutade beredningsuppdrag

En beredning är avslutad när kommunfullmäktige godkänt deras slutrapport. Slutrapporten lämnas sedan över till kommunstyrelsen som får i uppdrag att ta frågan vidare och titta på ekonomiska, juridiska och övriga konsekvenser av det som beredningen kommit fram till. Därefter blir det kommunstyrelsens uppgift att ta fram förslag på de åtgärder som krävs för att uppnå det beredningen kommit fram till i sin slutrapport. Förslagen kommer sedan upp som ärenden på kommunfullmäktige där ledamöterna tar beslut om hur vida de ska genomföras eller ej. 

Samtliga avslutade beredningsuppdrag hittar du här.

Sidan granskad den 23 augusti 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att supersportbilen Koenigsegg tillverkas i Ängelholm?