Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunens uppgifter och ansvar

Kommunen sköter om många saker som människorna som bor i kommunen har nytta av. Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen och någonstans där gamla eller sjuka människor kan få hjälp när de inte orkar sköta sig själva.

Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten i kranen och att soporna blir hämtade. Kommunen ordnar också med isvägar, badplatser och bibliotek. Alla brandmän som jobbar inom Räddningstjänsten hjälper till att göra kommunen trygg och säker.

Vad säger lagen

Vad en kommun får och inte får göra regleras i lag. I kommunallagen (2. kapitlet, 1. paragrafen) står det att:

”Kommuner och landsting får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall hanteras enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting, eller någon annan.”

Enkelt innebär det att lagen ställer två krav på kommunen. Det måste finnas ett krav på allmänintresse för en verksamhet för att kommunen ska bedriva den och denna verksamhet måste ha anknytning till kommunen. Principiellt är det förbjudet att ge understöd åt enskilda.

Kommunallagen är en så kallad ramlag. Det innebär att det finns utrymme för tolkningar för hur lagen ska förstås. Vid tvister avgör Regeringsrätten som sista instans.

Enligt lagen har kommunen ansvar för:

 • Social omsorg, såsom äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • Skolgång för barn och ungdom
 • Vatten och avlopp
 • Lokal och regional trafik (samverkan)
 • Civilförsvar
 • Plan- och byggfrågor
 • Räddningstjänst (Ängelholms har överlämnat huvudmannaskapet till RSNV, Räddningstjänsten Skåne Nordväst)
 • Miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • Bostadspolitik
 • Fritid, idrott, kultur, ungdom
 • Renhållning och avfallshantering (Ängelholms har överlämnat huvudmannaskapet till NSR AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB)

Det finns en del annan verksamhet som kan bedrivas på frivillig grund, till exempel:

 • Fritidsverksamhet
 • Kulturverksamhet (bortsett från biblioteken)
 • Bostäder
 • Energi

Sidan uppdaterad den 16 januari 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Stadsbiblioteket i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?