Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunens organisation

Från och med den 1 januari 2015 har Ängelholms kommun en ny organisation. Det är både den politiska och tjänstemannaorganisationen som förändras. Det överordnade målet med organisationsförändringen är att öka servicen till kommunens medborgare.

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna fördelas medan tjänstemännen verkställer de beslut politikerna fattat.

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges motsvarighet är riksdagen. I Ängelholm sitter det 51 ledamöter i kommunfullmäktige från nio partier. Kommunfullmäktige har sammanträden en gång varje månad.

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering. I kommunstyrelsen i Ängelholm sitter det idag 15 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalråd är Lars Nyander (S).

Den politiska organisationen

Den nya politiska organisationen ska främja det demokratiska arbetet i kommunen och öka samverkan och samarbete för kommuninvånarnas bästa.

I den nya politiska organisationen ska­pas större utrymme för att utveckla den politiska debatten i fullmäktige genom att låta fullmäktige ta större ansvar för att de långsiktiga strategierna och vi­sionsarbetet. Genom sina beredningar ska fullmäktige besluta om den lång­siktiga utvecklingen av Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa fullmäktiges visioner, samt leder och samordnar den nya utvecklings- och serviceorganisationen.

Ängelholm har valt en modell som kallas "organisation med få nämnder". För att särskilt fokusera på samverkan mellan skolan och det sociala området där familjen står i centrum föreslås en särskild nämnd, Välfärdsnämnden.

Organisationsskiss Visa större bild

Ängelholms kommuns nya politiska organisation

 

Kommunorganisation

Syftet med Ängelholms kommuns nya kommunorganisation är att bättre kunna möta medborgarnas behov av kommunal service. Genom samarbeten mellan funktioner som hittills funnits inom olika förvaltningar tror vi att medborgarna och andra som kommer i kontakt med kommunen kan få en bättre och mer effektiv service.

Kommunorganisationen ska organiseras på det sätt som bäst gynnar medborgarna och den ska samtidigt matcha den nya politiska organisationen. Den nya kommunorganisationen byggs upp kring de tre huvuduppdragen "Lärande & familj", "Hälsa" och "Samhälle". Därtill kopplas en ledningsstab, servicestöd och agila arenor för utveckling & service.

Visa större bild

Ny tjänstemannaorganisation.

 

Kommundirektör:

Lilian Eriksson

Huvuduppdragschefer:

Christer Kratz, chef för Lärande & familj

Susann Petterson, chef för Hälsa inklusive kundtjänst

Mikael Fritzon, chef för Samhälle

Servicestödet

Servicestödet består av tre sektorer - Kommunikation, Ekonomi och kvalitet och HR.

Stefan Marthinsson, chef för Ekonomi och kvalitet

Lena Östblom, chef för HR

Karin Wettermark Jonsson, chef för Kommunikation

Samtliga chefer nås via komunens kundtjänst.

Sidan granskad den 9 oktober 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan få flyga ett drakenplan i simulator på Flygmuseet?