Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Bygglov över disk

Hos oss har du möjlighet att få ditt bygglov "över disk". Bygglovsenheten har öppet onsdagar mellan klockan 14.00 och 16.00 för inlämning av enklare bygglov. Beslutet kan du sedan få hemskickat inom några dagar. 

 

Ett ”bygglov över disk”- ärende måste uppfylla vissa kriterier:

 • Ligga inom detaljplanelagt område.
 • Följa gällande detaljplansbestämmelser och avstånd till tomtgräns enligt byggnadsstadgan § 34.
 • Uppfylla lagens krav på anpassning till omgivningen.
 • Inte omfattas av bevarandeprogram eller vara skyddat med q eller k i detaljplan.
 • Tillgänglighetskraven ska vara uppfyllda.
 • Ansökan ska vara komplett och fackmannamässig.
 • Det ska också kunna kategoriseras som ett enkelt ärende, t.ex. plank, inglasad uteplats/uterum, skärmtak, mindre komplementbyggnader (garage/förråd/carport), mindre tillbyggnader, mindre fasadändringar, mindre skyltar, mark- eller rivningslov samt installation av eldstad.

Bygglovhandläggaren på plats avgör om ärendet kan tas ”över disk” eller inte.

En komplett ansökan ska bestå av:

 • Ansökningsblankett ifylld och undertecknad.
 • Förenklad nybyggnadskarta (inte äldre än två år) med måttsatt situationsplan i skala 1:400.
 • Planer, sektioner och fasader i skala 1:100.
 • Teknisk beskrivning.
 • Nytagna fotografier på befintlig byggnad på fastigheten.
 • Byggnadernas material och kulörer ska anges. Kulörer ska anges med NCS-nummer.
 • Eventuella grannepåskrifter för byggnation av plank/mur i tomtgräns.

OBS! Alla lagfarna fastighetsägare ska skriva under samtliga ritningar med namnförtydligande, fastighetsbeteckning och datum.

Sidan uppdaterad den 17 januari 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Stadshuset i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?