Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Tätortsvandringar som pilotprojekt

Ängelholms kommun har i ett pilotprojekt genomfört tätortsvandringar i kransorterna Strövelstorp och Skälderviken. Tekniska nämnden har ansvarat för projektet.  Anledningen är att få synpunkter som berör den kommunala servicen, lyssna på idéer och förslag och skapa en kontaktyta för samarbete med invånarna i orterna.

Tätortsvandringarna genomfördes i oktober 2010 samt i maj 2011. Tjänstemän och politiker vid kommunens förvaltningar och nämnder deltog tillsammans med representanter från byalagen. Tätortsvandringarna har föregåtts av enkäter där invånarna kunnat skriva ner sina frågeställningar, synpunkter och idéer. Dessa har sedan redovisats, diskuterats och besvarats vid allmänna möten i anslutning till tätortsvandringarna. Dryft 60 frågor inkom från Skälderviken och ca 70 ifrån Strövelstorp. Tjänstemän vid de olika förvaltningarna har bearbetat frågorna. Projektet avslutades 2011 och har redovisats för Tekniska nämnden.

Sammanfattningsvis konstateras att projektet har varit positivt och nyttigt då detta bidragit till en ökad dialog. Behovet av dialog kvarstår mellan invånare och kommunens tjänstemän samt politiker. Kommunen har infört ett hanteringssystem för felanmälan och åsikter. Frågeställningar av mer långsiktigt karaktär ska lämpligen fångas upp i det kommande översiktsplanearbetet och genom Vision Ängelholm 2020.

Sidan uppdaterad den 28 januari 2011.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att man behöver bygglov för att bygga mur och plank?