Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Fastbränsleeldning

Eldning med fasta bränslen medför brandfara och att ämnen som är miljöstörande samt hälsofarliga sprids till omgivningen. Detta gäller även vid eldning i miljögodkända eldstäder, om än i mindre grad. Enligt beräkningar är småskalig vedeldning vår största utsläppskälla av cancerframkallande ämnen, tätt följt av biltrafik.

Eldning med ved och andra fasta bränslen som träpellets har ökat under en längre tid. Även under goda betingelser är det svårt att elda med fastbränslen utan utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Det beror på att det är svårt att uppnå fullständig förbränning i alla faser eldningsförloppet.

De ämnen som främst orsakar lokala problem är sotpartiklar och polyaromatiska kolväten. De drabbar i första hand människor med luftvägsproblem. Men de bedöms också vara samhällets största enskilda källa till cancer.

Vedeldning sägs vara koldioxidneutral. Det betyder att man inte anser att vedeldning leder till en ökad växthuseffekt. Men detta gäller endast om man lyckas uppnå en god förbränning. Vid dålig förbränning får man utsläpp av ämnet metan som har en växthuseffekt som är 20 gånger högre än koldioxid. Under dåliga förhållanden kan därför vedeldning bidra till en ökad växthuseffekt.

Installation av eldstad

Om du tänker installera en eldstad i form av en panna eller kamin är det några saker att ta hänsyn till för att undvika framtida problem. Innan du installerar en eldstad måste du göra en bygganmälan till Stadsarkitektkontoret samt en anmälan till sotmästaren.

Utsläpp från vedeldning i pannor och kaminer kan bli problem i bostadsområden om eldningen inte sker med rätt utrustning eller sköts på rätt sätt. Röken från din eldning kan snabbt sugas in i hus med fläktstyrd ventilation. I tätbebyggda områden kan det bli krav på restriktioner i eldningen om boende i området störs av vedeldningen.

Redan nu gäller enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter att "småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som inte uppfyller Boverkets byggregler, BFS 1998:38, eller inte är försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni - 15 augusti inom område med detaljplan".

Det ligger i ditt eget intresse att skapa bästa tänkbara förutsättningar för din vedeldning. Optimala betingelser tekniskt och hanteringsmässigt ger mer energi, mindre arbete samt samt mindre olägenhet för dina grannar.

Tänk därför på följande:

  • Välj ur miljösynpunkt bästa förbränningsteknik. I första hand rekommenderas utrustning för pelletseldning. Miljögodkänd utrustning skall alltid installeras, men är inte alltid tillräckligt för att inte orsaka störningar i omgivningen. 
  • Kombinera panna med en rätt dimensionerad ackumulatortank. 
  • Följ leverantörens anvisningar för pannan/kaminen. 
  • Använd endast helt torrt bränsle.
  • Stryp inte lufttillförseln. Måste du strypa lufttillförseln har du fel utrustning. 
  • Undvik eldning vid väderlek när röken kan "slå ned" eller vid sådan vind att röken kan nå högre belägen bebyggelse.

Sidan uppdaterad den 6 december 2012.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Jill Johnson hade den största publiken under jubileumsåret? (över 5000 st)