Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Aktuella bidrag

Solceller

Stödnivån är fr o m 2015max 30 % till företag och 20 % till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor. Anslaget är rambegränsat vilket betyder att pengarna kan komma att ta slut så det gäller att söka så snabbt som möjligt. Man kan söka bidraget innan man har bestämt sig för att installera solceller. Solcellsbidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag.  

Läs mer om solcellsbidraget och hur du ansöker om det

Energikartläggning - företag

Små och medelstora företag kan söka bidrag för att göra energikartläggning. En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och används i verksamheten och hur energin är fördelad i verksamheten. Stödet är på max 50 000 kr och täcker 50% av kostnaden. Företag med en energianvändning på minst 300 MWh och lantbruk med minst 100 djurenheter kan söka bidraget.

Läs mer om energikartläggningsstödet och hur du söker 

ROT - avdrag

Många energisparande åtgärder har rätt till ROT-avdrag. ROT-avdraget innebär att privatpersoner kan få avdrag på 30 % av arbetskostnaden, max 50 000 kr per år, direkt på fakturan. ROT-avdraget kan inte kombineras med annat bidrag eller stöd från stat, kommun eller landsting.

Läs mer om ROT-avdraget

Miljöbilspremie

Miljöbilspremien har ersatts med en femårig skattebefrielse vid köp av personbil som uppfyller särskilda miljökrav och som tas i bruk för första gången den 1 juli 2009. Skattebefrielsen innebär att fordons-innehavaren inte behöver betala fordonsskatt under de första fem åren. Arbetsgivare har också rätt till nedsatt förmånsvärde på miljöbilar.

Bidrag som har upphört

Konverteringsbidraget från olja har upphört.

Konverteringsbidraget från direktverkande el upphörde vid årsskiftet 2010/2011. Förutom småhus omfattades även flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler av stödet för konvertering från direktverkande elvärme. 

Solvärmestödet upphörde vid årsskiftet 2011/2012. Staten gav ett engångsbidrag till installation av solvärmeanläggning i småhus. Du kunde få bidrag till anläggning för tappvarmvatten och/eller uppvärmning. Om du utnyttjade ROT-avdrag för solvärme kunde du inte få solvärmestöd.

 

Sidan uppdaterad den 7 mars 2011.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det tar 55 minuter med flyg från Stockholm till Ängelholm?